In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Koulumme henkilökunta tekee parhaansa, jotta alueen lapset saisivat hyvää opetusta ja tukea tasapainoiseen kasvuunsa paikassa, jonne heidän on turvallista tulla ja jossa he tuntevat oppimisen iloa yhdessä toisten kanssa. Perustehtävämme on saattaa opinnoissaan eteenpäin lapsia, joilla on tasavertaiset mahdollisuudet elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin ja jotka luottavat positiivisesti itseensä, osaavat tehdä yhteistyötä ja uskovat tulevaisuuteen.

Painotusalueet:

1. itsearvioinnin ja oppilasarvioinnin kehittäminen
2. verkostoyhteistyö lähipäiväkotien ja -koulujen kanssa
3. musiikkiluokkatoiminta
4. varhennettu kielenopetus
5. tietotekniikan soveltaminen opetuskäyttöön
6. koulukirjaston kehittäminen monipuoliseksi oppimisympäristöksi
7. kansainvälinen yhteistyö: Comenius, eTwinning, Nordplus Junior, UNICEF-koulu, kirjeenvaihtoluokat

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA KOULUSSAMME

Koulumme on KiVa-koulu, kiusaamisen vastainen koulu. KiVa-oppimateriaalia hyödynnämme tehostetusti 1. ja 4. luokkien opetuksessa.

Uutena oppilashuollollisena työmuotona Oulun kaupungissa on nyt vakinaistettu ns. psyykkaritoiminta. Itäisellä alueella (yhteensä 12 koulua) tätä työtä tekee psykiatrinen sairaanhoitaja Anna Onnela (p. 050 5946784). Hänen työnsä painottuu kiusaamista ennaltaehkäisevästikin hyvään kaveruuteen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, työrauhan lisäämiseen sekä tarvittaessa kriisityöhön.

Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta myös Lions Quest –ohjelman mukaisilla oppitunneilla, joilla pyrimme mm. vahvistamaan luokan hyvää ilmapiiriä sekä tunnistamaan kiusaamisen ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Jo kolmen lukuvuoden ajan koulullamme on toteutettu VerSo- eli vertaissovittelutoimintaa.

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, jossa koulutetut sovittelijaoppilaat auttavat nuorempia riidan osapuolina olevia oppilaita löytämään ratkaisun riitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Luonnollisesti opettajat arvioivat ennen sovittelua, onko kyseinen riita lasten kesken soviteltavissa. Sovittelijaopettaja toimii oppilaiden tukena ja apuna.

Koulumme sovittelijaopettajia ovat opettajat Sanna Andersson, Pirjo Koivuranta, Liisa Rotonen, Sanna Schroderus-Puurunen ja Riitta Sipilä.

 

"Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta."