Koulun esittely

Myllyojan alakoulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1979. Syksystä 2011 alkaen Sanginsuun koulu on kuulunut hallinnollisesti kouluumme. Tänä lukuvuonna Myllyojan koulussa on 325 oppilasta ja Sanginsuun koulussa 26 oppilasta. Opettajia on Myllyojalla 20 ja Sanginsuussa 2. Koulussamme aloittaa uusi musiikkiluokka (3. lk) joka toinen vuosi, seuraavan kerran syksyllä 2019. Maahanmuuttajalasten valmistava luokka on toiminut koulussamme vuodesta syksystä 2009 lähtien.

Koulumme on ollut UNICEF-koulu jo yli kymmenen vuotta, siitä kolme vuotta VIP UNICEF -kouluna. Monet Comenius- ja eTwinning-hankkeet, Comenius-apulaisopettajat, Nordplus-toiminta ja kirjeenvaihtoluokat ympäri Eurooppaa kasvattavat oppilaitamme kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Vihreä lippu -toiminta kasvattaa ottamaan vastuuta yhteisestä ympäristöstämme. Teemme yhteistyötä myös lähikoulujen ja -päiväkotien, muiden yhteistyötahojen ja yritysten kanssa.

Sanginsuun koulu

Sanginsuun kyläkoulu on on perustettu vuonna 1928. Vuodesta 2010 Sanginsuun koulu on ollut hallinnollisesti osa Myllyojan koulua. Koulu on kaksiopettajainen maaseutukoulu ja sijaitsee Sanginsuussa metsän keskellä Oulujoen varrella. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä 26. Luonto on tärkeä oppimisympäristö koulussamme. Luonnossa liikkuminen ja opiskeleminen on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Olemme myös Liikkuva koulu. Ympäröivä luonto mahdollistaa monipuolisen liikkumisen koulupäivien aikana. Koulumme on mukana erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. Koulullamme toimii aktiivinen Koti-koulutoimikunta ry "KotoSa". Sanginsuun koulu toimii kylän keskuksena ja kokoontumispaikkana. Koululla toimii useita kerhoja ja harrasteryhmiä. 

Koulumme henkilökunta tekee parhaansa, jotta alueen lapset saisivat hyvää opetusta ja tukea tasapainoiseen kasvuunsa paikassa, jonne heidän on turvallista tulla ja jossa he tuntevat oppimisen iloa yhdessä toisten kanssa. Perustehtävämme on saattaa opinnoissaan eteenpäin lapsia, joilla on tasavertaiset mahdollisuudet elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin ja jotka luottavat positiivisesti itseensä, osaavat tehdä yhteistyötä ja uskovat tulevaisuuteen.

Painotusalueet:

1. itsearvioinnin ja oppilasarvioinnin kehittäminen
2. verkostoyhteistyö lähipäiväkotien ja -koulujen kanssa
3. musiikkiluokkatoiminta
4. varhennettu kielenopetus
5. tietotekniikan soveltaminen opetuskäyttöön
6. koulukirjaston kehittäminen monipuoliseksi oppimisympäristöksi
7. kansainvälinen yhteistyö: Comenius, eTwinning, Nordplus Junior, UNICEF-koulu, kirjeenvaihtoluokat

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA KOULUSSAMME

Koulumme on KiVa-koulu, kiusaamisen vastainen koulu. KiVa-oppimateriaalia hyödynnämme tehostetusti 1. ja 4. luokkien opetuksessa.

Uutena oppilashuollollisena työmuotona Oulun kaupungissa on nyt vakinaistettu ns. psyykkaritoiminta. Itäisellä alueella (yhteensä 12 koulua) tätä työtä tekee psykiatrinen sairaanhoitaja Anna Onnela (p. 050 5946784). Hänen työnsä painottuu kiusaamista ennaltaehkäisevästikin hyvään kaveruuteen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, työrauhan lisäämiseen sekä tarvittaessa kriisityöhön.

Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta myös Lions Quest –ohjelman mukaisilla oppitunneilla, joilla pyrimme mm. vahvistamaan luokan hyvää ilmapiiriä sekä tunnistamaan kiusaamisen ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Jo kolmen lukuvuoden ajan koulullamme on toteutettu VerSo- eli vertaissovittelutoimintaa.

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, jossa koulutetut sovittelijaoppilaat auttavat nuorempia riidan osapuolina olevia oppilaita löytämään ratkaisun riitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Luonnollisesti opettajat arvioivat ennen sovittelua, onko kyseinen riita lasten kesken soviteltavissa. Sovittelijaopettaja toimii oppilaiden tukena ja apuna.

Koulumme sovittelijaopettajia ovat opettajat Sanna Andersson, Pirjo Koivuranta, Liisa Rotonen, Sanna Schroderus-Puurunen ja Riitta Sipilä.

 

"Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta."

Lue lisää:

Comenius-yhteistyö

eTwinning

Nordplus Junior

UNICEF-koulu