Muu alueellinen yhteistyö

Oulun perusopetuksen aluejaossa koulumme kuuluu itäiseen alueeseen. Koulumme on tiiviisti mukana Myllyojan alueen Reimari -yhteistyöryhmässä tavoitteinaan lapsen ja lapsiperheiden hyvinvointi alueellamme. Toiminnalla halutaan

  • tukea lapsen yhtenäistä koulupolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ja toisen asteen loppuun saakka
  • tukea vanhempien kasvatustehtävää
  • tukea alueen lasten ja lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia
  • tiivistää alueen lapsiperheiden omaehtoisen toiminnan kehittämistä
  • tukea päihteetöntä kasvuympäristöä
  • toteuttaa alueella yhteistä Terveen kasvun portaat -mallia