Poissaolot

Poissaolot

Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle opettajalle Wilmaan, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli oppilas on iltapäiväkerhossa, pyydämme vanhempia ilmoittamaan poissaoloista myös sinne.

Loma-anomukset ja koulutyön keskeytykset

Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle koulunkäynnistä keskeytyksen enintään viideksi koulupäiväksi ja rehtori viittä koulupäivää pidemmäksi ajaksi.

Loma anotaan Wilman kautta seuraavaa reittiä:

Yläpalkin valikosta

--> Hakemukset ja päätökset

--> Hakemus poissaoloon koulusta. 

Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa tai muuta keskeytystä.