Myllyojan ja Sanginsuun koulujen vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille

 

”Suomi 100 – Myllyojan koulussa. Oikeus olla ja unelmoida.”

 

Tällä teemalla julistettiin  koulurauha ja tämä lukuvuosi alkaneeksi myös meidän koulussamme. Jokaisella lapsella tulee olla koulu- ja kotiympäristö, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä omana itsenään  ilman pelkoa ja uhkaa, tulevaisuudestaan unelmoiden. Jotta tavoite onnistuu, tarvitsemme koulussa vanhempien varauksettoman tuen ja luottamuksen siihen, että koulu ja opettaja ovat lapsen puolella -  silloinkin, kun oma lapsi on toiminut epäreilusti ja ollut esimerkiksi toisen kiusaajana. Lapsella on oikeus saada ohjausta kasvuunsa. Kun vanhempi luottaa opettajan oikeudenmukaisuuteen, my

 

Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmassa on koulumme perinteitä ja ainutkertaisia tapahtumia: syksyn ensimmäisenä lauantaikoulupäivänä UNICEF-kävelyn teemana oli Suomi 100. Oulun perusopetuksessa itsenäisyyden juhlavuotta juhlistetaan toisena lauantaikoulupäivänä 2. joulukuuta. Silloin meidänkin 4.-luokkalaisten edustajat pääsevät  ”Linnan juhliin” Oulun kaupunginteatteriin. Myös Myllyojan pääkoululla vietetään itsenäisyysjuhlaa. Luokat toteuttavat monialaisen oppimiskokonaisuuden itsenäisyyden juhlavuoden teemaan liittyen jo edellisen juhlaviikon aikana.

 

Koulun tehtävä on edelleen kasvattaa oppilaitaan ihmisyyteen ja yhteiskunnan vastuulliseen jäsenyyteen, opettaa tietoja ja taitoja sekä kykyä yhdistää niitä toisiinsa. Perusopetus tähtää yhä siihen, että vanhemman kiinnostus ja tuki oman lapsen koulutyötä kohtaan näkyy koulun arjessa, esim. osallistumisena yhteisiin keskusteluhetkiin ja koulun järjestämiin vanhempientilaisuuksiin.  ”Lapset puheeksi”-menetelmä on työkalu, jonka avulla vaikeistakin asioista voidaan jutella  Kipeät asiat eivät kieltämällä lakkaa olemasta. Silloin, kun omat voimat ja osaaminen eivät riitä, voimme etsiä tukea ja auttavaa tahoa yhteistuumin. Yhdessä sovitut toimintatavat, pelisäännöt ja niihin sitoutuminen luovat turvallisen ilmapiirin ja kasvuympäristön, jossa on mahdollista oppia ja onnistua.  

 

Myllyojan koulu pyrkii näyttämään positiivista valoa suomalaisen, arvostetun peruskouluverkoston jäsenenä, ”Majakka”-kouluna.  Tänä lukuvuonna osa  Myllyojan ja Sanginsuun oppilaista ja opettajista on myös kaupungin virallisia Google-yhteistyön pilotteja osallistuen mielenkiintoiseen kansainväliseen JDO-yhteistyöhön.

 

Hyvää syksyn jatkoa, työ- ja koulutyövuotta kaikille!  Marja Kallio, rehtori 

Rehtori Marja Kallio

     Rehtori Marja Kallio