Myllyojan ja Sanginsuun koulujen vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille.

 

“REILU PELI VÄLITUNTILEIKEISSÄ JA -PELEISSÄ”

Yllä oleva slogan on koulumme oppilastoimikunnan täksi lukuvuodeksi valitsema teema, joka toteutuessaan vaikuttaa ratkaisevasti jokaisen lapsen kouluviihtyvyyteen. Reiluus, kuten muutkin ihmissuhdetaidot ovat hyvinvoinnin perusta. Nämä taidot eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niitä pitää opetella. Tänä lukuvuonna omassa koulussamme ja koko Myllyojan palvelukeskittymässä hyvinvointiin liittyvät ihmissuhdetaidot ovat oppimisen tavoitteina jokaisen luokan oppitunneilla. Vähintään kerran kuukaudessa toteutettavilla ”Hyvistunneilla” näitä taitoja opetallaan yhdessä. Vapaat tilanteet lapsen arjessa ovat yhdessä toimimisen harjoittelukenttää. Vuosittain valittava ”Sovittelijaoppilas” on sellainen koulumme 6.-luokkalainen, joka on osoittanut ristiriitatilanteissa taitoa löytää sopua riitelyn sijaan.

On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus saada myös aikuisten tukea silloin, kun kaverisuhteet menevät solmuun ja aiheuttavat pahaa mieltä tai turhautumista. Näissä tilanteissa lapsen elämän tärkeiden aikuisten aika, tahto ja yhteinen ymmärrys asioiden selvittämiseen ja sopimiseen on välttämätöntä. Onnistuakseen reilupeli vaatii tukea ihan jokaiselta vanhemmalta ja huoltajalta. Toivottavasti perheenne arjessa vaalitte tilanteita, joissa keskustelu ja kiinnostus lapsen arjen asioihin on mahdollista - silloinkin, kun reilun kaveruuden taidot eivät oman lapsen kohdalla toteudu, vaan vaativat sinnikästä harjoittelua. Pienkin edistysaskel on huomion, kehun ja yhteisen ilon arvoinen.

Myllyojan koulun 40-vuotisjuhla lähestyy: ”Lumo light”-viikonloppuna Myllyojan koululla vietetään omaa ”Valon ja luonnon”-juhlaa lauantaikoulupäivänä 23.11.2019. Juhlaan ovat tervetulleita kaikki koulumme vanhemmat ja oppilaat. Erityisen ilahtuneita olemme, jos saamme mukaan myös koulumme neljän vuosikymmenen ajan tässä talossa alakoulunsa käyneitä, heidän vanhempiaan ja täällä työskennellyttä Myllyojan koulun väkeä! Lämpimästi tervetuloa!

Yhdessä olemme enemmän, kuten niin monesti on todeksi eletty!

Marja Kallio, rehtori

Rehtori Marja Kallio

     Rehtori Marja Kallio