Rehtorin terveiset - Myllyojan koulu - Oulun kaupunki

Myllyojan ja Sanginsuun koulujen vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille

Tänä lukuvuonna Myllyojan pääkoululla nautitaan erityisesti koulun uudistetusta oppimisympäristöstä, jolle osaamme antaa arvon evakkovuosien poikkeusolosuhteiden jälkeen. Muutosprosessissa olemme pystyneet uudistamaan myös Sanginsuun koulun kalustusta ja välineistöä sekä tiivistämään koulujen yhteistyötä. Mm. hyvät liikuntamahdollisuudet ja ympäröivä luonto ovat arvoja, joita kannattaa vaalia ja hyödyntää koulun arjessa myös koulujen kesken.

Koulumme työtä kehitetään jälleen aktiivisesti osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja yhteistoimintaan muiden koulujen ja toimijoiden kanssa niin omalla alueellamme kuin kaupungin ja valtakunnan tasolla kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta. Viime lukuvuonna opetusministeriön käynnistämä "Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun"-hanke jatkuu opetushallituksen tukemana "Majakka"- kouluhankkeena. Hanke tukee opetussuunnitelmatyötä ja edistää mm. monilukutaidon, tietotekniikkataitojen ja tunnetaitojen oppimista sekä kouluyhteisön hyvinvointia. Alueellinen Reimariyhteistyö on samassa linjassa, sillä se tähtää lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääntymiseen mm. alueen kerhotoimintaa lisäämällä ja kehittämällä yhtenäistä mallia oppilaiden terveeseen kasvuun varhaislapsuudesta aina täysi-ikäisyyteen.

Turvallinen kouluympäristö on saanut aivan uuden merkityksen. Kaikki olemme hiukan ymmällämme nopeasti kasvaneesta pakolaismäärästä aivan koulujemme lähiympäristössä. Aikuisina meidän kaikkien vastuulla on huolehtia siitä, että emme siirrä omaa epävarmuuttamme lapsille. Yhteinen auttaminen ja asiallinen faktatieto auttavat myös lasta ymmärtämään tilannetta. Turvallisuusohjeiden tarkistaminen ja lasten asiallinen opastus ja neuvominen ovat pelon ilmapiirin luomisen sijaan paikallaan.

Tuttuja asioita koulumme arjessa ovat edelleen mm. UNICEF-koulutoiminta, Kestävän kehityksen edistäminen, Lions Quest- ja KiVa-koulu, joilla vahvistetaan kouluviihtyvyyttä ja tartutaan ennaltaehkäisevästi myös kiusaamisilmiöön.

Kasvatuskumppanuus on saumatonta yhteistyötä lasten parissa toimivien aikuisten kesken - siihen me luotamme yhdessä oppilaidemme vanhempien kanssa.

Marja Kallio

rehtori

Rehtori Marja Kallio

     Rehtori Marja Kallio