Tukiopetus ja läksyparkki-toiminta

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan. 

 

Läksyt ja kotitehtävät 

Oppilailla on yleensä lukuläksyjä ja kotitehtäviä. Läksyparkki pidetään koulukirjastossa. Siellä oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta läksyjentekoon, mikäli kotona siihen ei ole mahdollisuutta. Suosittelemme läksyparkkia. Tekemättä jääneet/laiminlyödyt tehtävät jäädään tekemään läksyparkkiin heti koulupäivän jälkeen, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Läksyparkissa jokaiselta edellytetään työrauhaa ja hyvää käyttäytymistä.