Valmistava opetus

Koulussamme toimii maahanmuuttajaoppilaiden valmistava opetus (VALO-luokka). Sen tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria voidakseen helpommin integroitua suomenkieliseen yleisopetuksen luokkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus valmistavassa luokassa tapahtuu suomen kielellä.

Integrointi omaan kotiluokkaan aloitetaan vähitellen, aluksi taito- ja taideaineiden tunneilla. Kun opiskelutaidot ja suomen kielen sanavarasto ovat riittävät, siirtyy oppilas oman asuinalueensa yleisopetuksen luokkaan pysyvästi.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle annetaan suomi toisena kielenä -opetusta ja tarvittaessa tukiopetusta. Myös oman uskonnon ja äidinkielen opetusta annetaan, jos ehdot opetusryhmien perustamiselle täyttyvät.