Vanhempaintoimikunnan toiminta-ajatus:

Vanhempaintoimikunta on linkki kodin ja koulun sekä lähiympäristön välillä. Siihen kuuluvat vanhempien valitsemat edustajat jokaisesta luokasta sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa. Rehtori toimii kokouksissa esittelijänä ja vararehtori sihteerinä. Vanhempaintoimikunta laatii oman toimintakertomuksensa syyslukukauden alussa.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan toimintakertomus 2014-2015

Kokoukset ja muuta ajankohtaista:

 

Ti 29.10. Klo 17.30  Vanhempaintoimikunnan kokous