Lumen ja ylijäämämaiden vastaanotto

Lumen vastaanottoalueet Oulussa

  • Oritkari, Jääsalontie
  • Taskila, Suolamännyntie
  • Oulunsalo, Marjatien pää
  • Haukipudas, Ukonkavoksentie
  • Kiiminki, Nikkarinlenkki

Oritkarin, Taskilan ja Haukiputaan vastaanottopaikoilla on kulunvalvontajärjestelmä. Lunta alueelle tuovassa ajoneuvossa on olta tunnistin. Tunnistimen voi ostaa Oulu10-palvelusta.

Oulunsalon ja Kiimingin vastaanottoalueiden käyttämiseen tarvitaan lupa. Luvan myöntää Oulun kaupungin ympäristöpalveuiden kadut ja liikenne -yksikkö. 

Lumen tuonti on maksullista. Hinta löytyy yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnastosta.

Ylijäämämaiden vastaanotto Oulussa

Alle 5 kuution kokoiset maa-aineskuormat voi viedä ylijäämamaiden vastaanottopaikkaan Pirttilammentien päässä olevalle Kaakkurin liikuntamaan läjitysalueelle. Alue on avoinna ma-to klo 7-15 ja pe klo 7-13.

Oulun kaupunki ei peri maksua pienistä puhtaista henkilöautolla tai henkilöauton peräkärryllä tuoduista ylijäämämaan kuormista. Kuormat on tuotava vastaanottopaikkaan sen aukioloaikoina.

Suurten, yli 5 kuution kokoisten maa-aineskuormien tuonti on luvanvaraista ja maksullista. Hinta löytyy yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnastosta. Suurten kuormien vastaanottopaikka on Kaakkurin liikuntamaan läjitysalue.