Asumisessa syntyvät lietteet

Asumisessa syntyvien saostussäiliöiden, pienpuhdistamojen ja muiden vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt ja fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Tyhjennyttäminen ja  kuljetuksen järjestäminen lietteen käsittelypaikkaan on  kiinteistön haltijan tehtävä. Kiinteistön haltija hankkii kuljetuksen  jätehuoltoyritykseltä  tai muulta kuljettajalta, joka on hyväksytty tai joka on hakenut hyväksymistä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätteen omatoiminen kuljettaminen ei ole sallittua.

Kiinteistön haltijan vastaa siitä, että kiinteistöllä olevat lietesäiliöt ja niiden rakenteet ovat ehjiä ja turvallisia käyttää ja tyhjentää.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Asumisen lietteet Oulun seudun jätehuoltomääräyksissä