Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.

Kiinteistöillä syntyville jätteille on järjestettävä keräyspaikka ja keräyspaikkaan jäteastiat jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Asukkaiden ja muiden  kiinteistöllä toimivien tehtävänä on lajitella syntyvät jätteet ja viedä ne jätepisteen jäteastioihin.

Jätehuollon kunnalle kuuluvista palveluista huolehtii alueellamme Kiertokaari Oy. Kiertokaari vastaa mm. Ruskon jätekeskuksen palveluista, kuntien jäteasemista, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta, bio- ja pakkausjätteiden keräyksestä kiinteistöiltä sekä jäteneuvonnasta. 

Jätehuollon viranomaistehtävät ovat Oulun yhdyskuntalautakunnan alaisen seudullisen jätehuoltojaoston tehtäviä. Jätehuoltojaosto vastaa Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä tehtävien poikkeusten myöntäminen, jätemaksujen hyväksyminen ja jätehuollon toteutumisen seuranta.

Jätehuollon toteutumisen valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisille: Oulun seudulla valvovia viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta ja Iin ja Pudasjärven ympäristönsuojeluviranomaiset. Valvovan viranomaisten tehtävänä on puuttua jätehuollon järjestämisen ongelmiin.