Jätemaksut ja jätetaksa

Jätetaksassa esitetään kunnallisessa jätehuollossa perittävät jätemaksut. Jätetaksaan sisältyvillä jätemaksuilla katetaan Kiertokaari Oy:lle kuuluvien lakisääteisten jätehuollon palveluiden kustannukset, verovaroja jätehuollon järjestämiseen ei saa käyttää. 

Jätemaksuja ovat jätteiden vastaanottopaikoissa mm. Ruskon jätekeskuksessa tai Kiertokaari Oy:n jäteasemilla perittävät käsittelymaksut sekä Kiertokaari Oy:n perimät jätemaksut järjestämästään jätehuollosta.

Kiertokaari esittää vuosittain seudullisen jätehuoltojaoston hyväksyttäväksi jätetaksan ja siihen sisältyvät jätemaksut.