Yritysten jätehuollon järjestäminen

Yritysten jätehuollon järjestämisestä vastaavat yritykset itse. 

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan yritysten jätehuoltoon silloin, kun on kyse jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan estämisestä tai jos elinkeinotoiminnan jätteet käsitellään osana kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätelain etusijajärjestys koskee myös yritystoimintaa. Eli tavoitteet jätteen määrän vähentämisestä, jätteen uudelleenkäytöstä ja kierrättämisestä sekä muusta hyödyntämisestä ovat osa yritysten jätehuollon järjestämistä.

Yritysten velvollisuus lajitella jätteet ja toimittaa ne etusijajärjestyksen mukaiseen käsittelyyn perustuu jätelakiin. Sen lisäksi jäteasetuksessa määrätään tarkasti yritysten ja elinkeinotoiminnan jätteiden lajitteluvelvoitteista.