Vesimittarin asennus

Oulun Vesi toimittaa yhden vesimittarin vesiliittymää kohden. Vesimittarin asennustyön tekee aina vesilaitos, ja vesilaitos myös omistaa mittarin. Vesimittarin asentamisesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Vesihuollon liittymäasiat ja veden mittausjärjestelyt tulee suunnitella jo rakennuslupavaiheessa.  

Kun liittymissopimus on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta ja liittymismaksu maksettu voi rakentaja tilata vesimittarin kiinteistöön. Vesimittarin asennus on tehtävä ennen käyttöönottokatselmusta.  

Vesimittarin asennus on tilattava vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua asennusajankohtaa asiakaspalvelusta, puh. 08 558 43800. 

Vesimittarin asennuksesta lähtien liittyjältä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaista perus- ja käyttömaksua.