Katselmukset

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty lupapäätökseen. Katselmuksen sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita lupapäätöksen yhteydessä.

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan suoraan tarkastajilta vähintään 3 päivää ennen haluttua ajankohtaa. Katselmuksen tilaamisesta huolehtii aina rakennuttaja tai hänen edustajansa (esim. vastaava työnjohtaja), jos he ovat näin sopineet. Tarkastaja vahvistaa aina katselmuksen sopivan hänelle eli, jos ette saa sähköpostiinne vastauksena vahvistusta, olkaa yhteydessä uudestaan. Tarkastajan työ on liikkuvaa ja he eivät voi vastata viesteihin ja puheluihin aina välittömästi. 

Tarkastajien yhteystiedot löydätte rakennusvalvonnan Yhteystiedot-sivulta.

Vastaavan työnjohtajan (tai KVV- tai IV-työnjohtajan, jos katselmus koskee hänen alaansa) on aina oltava mukana katselmuksessa. Myös rakennuttajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava mukana katselmuksissa.

Kohteissa, joissa edellytetään myös terveystarkastajan katselmus (ravintolat, päiväkodit, kuntosalit, kampaamot, koulut yms.) suoritetaan katselmukset järjestyksessä:

  1. LVI-loppukatselmus,  

  2. palotarkastajan katselmus,  

  3. käyttöönotto- ja/tai loppukatselmus,

  4. terveystarkastajan katselmus

Huom. Yksityisten terveyspalveluiden tilojen käyttöönottotarkastuksia (AVI / Valvira myöntämät toimiluvat) tekee asiantuntija Hilkka Turtinen, Hyvinvointipalvelut, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Tietoa katselmuksista

Lattiakorko tontille ja paikan merkintä

Sijaintikatselmus

Aloituskokous

Pohjakatselmus

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus koskien savuhormia

Vesi- ja viemäilaitteiden katselmus

LVI-loppukatselmus

Väestönsuojakatselmus

Esteettömyyskatselmus

Käyttöönottokatselmus

Sähkötarkastukset

Loppukatselmus

Pitämättä jäänyt loppukat­selmus