Holstinsalmentien kevyenliikenteenväylän siirto, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Hietasaari

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Hietasaaressa sijaitsevalle Holstinsalmentiellä olevalle kevyenliikenteenväylän siirrolle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Laadittu katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Kevyenliikenteenväylän siirto liittyy Vauhtipuiston toimintojen siirtymiseen Holstinsalmentien alueelle, nykyiseen Nallikarinpuistoon. Vauhtipuisto aloittaa toimintojen siirtämisen uudelle paikalle Holstinmäentien varrella olevalle tontille kesällä 2021. Nykyinen kevyenliikenteenväylä sijaitsee tulevan Vauhtipuiston tontilla ja se tulee siirtää puistoon tulevien rakenteiden tieltä kaavan mukaiselle katualueelle. Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelman mukaan Holstinsalmentien varrelle on suunniteltu Nallibaana. Nykyinen purettava väylä rakennetaan Nallibaanana Leiritien ja Toppilansaarentien väliselle alueelle. Alueelle rakennetaan tarvittavilta osin hulevesiviemäröinti.

Nykyisen kevyenliikenteenväylän purku ja osa Nallibaanan rakentamista sisältyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymään kuluvan vuoden katurakennusohjelmaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti