Nallikarin alueen katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Hietasaari
Kuva, Nallikarin alue.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Hietasaaressa sijaitsevan Nallikarin alueen katujen ja yleisten alueiden peruskorjaamiseksi.

Suunnittelualue sisältää kadut: Holstinsalmentie välillä Toppilansaarentie - Leiritie, Leiritie ja Nallikarinranta sekä alueeseen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäköintipaikat, katuaukiot ja keskusleikkipuiston.

Suunnittelualueen nykyinen katuverkko sekä muut toiminta-alueet suunnitellaan voimassa olevan asemakaavan mukaisiksi.

Alueella on voimassa olevat asemakaavat 564-1976 ja 564-1763. Suunnittelun aikana on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa, vanhus- ja vammaisneuvostoille sekä alueen toimijoille. Lisäksi suunnitelmaluonnoksista on voinut antaa palautetta 16. – 27.5.2022 välisen ajan.

Ranta-alueella ja yleisillä alueilla liikuntaan keskittyvät palvelut ovat Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vastuulla ja niitä ei toteuteta tällä hankkeella. Myöskään yksityisten kiinteistöjen toimet eivät kuulu tähän suunnitteluun. Kaupunki vuokraa julkiseen käyttöön Nallikari Seasiden tulevasta majoitus- ja ravintalokiinteistöstä wc:t (myös esteetön wc), suihkut ja pukutilaa. Kiinteistö tulee Leiritien aukion viereen (nykyisen wc-rakennuksen paikalle).


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Kohteen sijainti