Letonpuiston leikkipaikka

Kaupunginosat Kello
Kuva, Letonpuiston leikkipaikka.

Letonpuiston leikkipaikka sijaitsee Kellon kaupunginosassa, Letonrannan alueella. Suunnittelualue sijaitsee lähivirkistysalueella metsän keskellä, ja se rajautuu eteläreunalta kuntorataan, itäreunalta Kompassipolku-nimiseen jalankulku- ja pyöräilyväylään ja pohjoisreunalta tonttiin. Suunnitelma sisältää uuden leikkipaikan sijoittamisen puistoalueelle.

Letonpuiston leikkipaikan suunnitelma perustuu Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032 -suunnitelmaan Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032 -suunnitelmaan.

Kellon Letonrannan asuinalueelle rakennettava uusi leikkipaikka sijoittuu asemakaavassa esitetylle paikalle Letonpuistoon, Vaajatien ja Letonrannan välisen valaistun jalankulku- ja pyöräilyväylän varteen. Letonrannan asuinalueen pohjoisosasta pääsee kulkemaan uudelle leikkipaikalle suojatieyhteyden kautta.

Letonpuiston leikkipaikalle tulee leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti leikkipaikan perusleikkivälineistö ja turva-alustat. Lisäksi leikkipaikalle asennetaan valaistus, kiinteät penkit ja muut leikkipaikan varusteet. Leikkipaikan reunapuusto hoidetaan ja metsänpohjakasvillisuus säilytetään.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti