Syynimaantien jalankulku- ja polkupyörätien (välillä Uhanperäntie - Alavainio) katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kello

Kellon kiviniemessä on Syynimaantien varteen välille Kiviniementien - Uhanperäntie suunniteltu jalankulku- ja polkupyörätie. Uhanperäntien ja Metsävainio nimisen kadun välillä on täydennyskaavassa yksi kortteli 1998 varattu useammalle paritalo asunnolle. Kortteli 1998 on vuokrattu ja sen rakentamisesta on ennakkomainonta käynnissä. Syynimaantien varteen tuleva jalankulku ja polkupyörätie on tarkoitus toteuttaa ennen korttelin rakentamista. Katu- ja viherpalvelut on tilannut Syynimaantien JK + PP väylän suunnittelun 15.8.2018 hyväksytyn suunnitelman jatkamiseksi Alavainion kadun liittymään saakka.

Suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Suunnitelmat on laatinut Destia Oy. Suunnitelmat sisältävät katu- ja ympäristösuunnitelmat ja kuivatuksen.

Syynimaantien jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Jatkaminen on tarkoitus toteuttaa heti nyt käynnissä olevan urakan jälkeen.

Yleisötilaisuus pidettiin Haukiputaan koululla 13.12.2018.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti