Lahdenojan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kello
Kuva, Lahdenoja.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Lahdenojan alueen peruskorjauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelukohde sijaitsee Kellon Kiviniemen kaupunginosassa. Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Alue on omakotitaloaluetta ja kaikilla tonteilla on rakennukset.

Suunnitelman mukaan kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät linjataan samoille paikoille kuin ne nyt sijaitsevat, kunnostetaan ja mitoitetaan uudelleen sekä rakennetaan valaistus ja hulevesilinjat. Katuviheralueet tehdään pääosin nurmipintaisiksi. Osa nykyisistä katualueella tai rajalla olevista puista, aidoista ja pensasaidoista poistetaan sekä tonttiliittymien rumpuja puretaan.

Vesihuolto saneerataan sekä varmistetaan hulevesitulvareittien toimivuus. Katualueen kuivatus toteutetaan viherkaistojen painantein, sadevesikaivoin sekä salaojin. Alueen sähkönjakelun sekä tietoliikenteen varusteita saneerataan ja laajennetaan. Puistoalueelle varataan tila lumen lähisiirtoalueelle.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti