Letonrannan 2. vaiheen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kello

Kellon Kiviniemeen on laadittu Letonrannan kaava. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 15.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman 23.1.2015. Katu- ja viherpalvelut on laatinut Letonrannan kaava-alueelle toisen rakennusvaiheen katusuunnitelmat. II-vaiheen katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Letoranta II-vaiheen rakentaminen on MATO-ohjelman mukainen. Letonranta II-vaiheen rakentamiseen on varattu tälle vuodelle investointiohjelmassa aloitusraha.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti