Rautasepäntie, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Äimärautio
Kuva, Äimäkuja.

Suunnittelukohde sijaitsee Äimäraution (10) kaupunginosassa Rautasepäntiellä Äimäkujan ja Äimätien välisellä osalla sekä Äimäkujan pohjoisosassa. Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava 564-2226 (17.11.2020).

Kadut ja liikenne on laatinut Rautasepäntien katu- ja ympäristösuunnitelman. Suunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman mukaan Äimäkujaa jatketaan asemakaavan mukaisesti pohjoiseen ja Äimäkujan ja Äimätien väliin esitetään rakennettavaksi uusi katu, Rautasepäntie. Suunnitelmassa Äimäkujan linjausta muutetaan K-Raudan ja Wetterin tonttien välisellä osalla. Suunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräväylän, valaistuksen uusimisen ja täydentämisen sekä kuivatuksen ja hulevesiviemäröinnin.

Kohde tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Rautasepänkatu, ja sen rakentaminen sisältyy vuoden 2022 investointiohjelmaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti