Heikinharjun Luontokoto - varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Heikinharjun luontokodon julkisivukuva
Heikinharjun Luontokoto

Heikinharjun Luontokoto on Oulun varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen ja STEAMin kehittämisyksikkö. Luontokodon toiminnassa yhdistetään kestävän tulevaisuuden kasvatusta, luontokasvatusta, digipedagogiikkaa sekä STEAMia. Kehittämisyksikön toiminta on alkanut vuonna 2021 Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa -valtionavustuksella ja toiminta on vakinaistettu varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköksi elokuussa 2022. Luontokodon toimipaikka sijaitsee Heikinharjussa, Timosessa yhteisissä tiloissa Timosenkosken luontokoulun kanssa.​

Luontokoto järjestää monipuolista pedagogista luontokasvatuksen toimintaa varhaiskasvatuksen yksiköille, kuten elämyksellisiä ja kokemuksellisia toimintapolkuja ja retkiä päiväkotien lähiympäristöissä sekä Huutilammen ympäristössä. Työpajoja järjestetään Luontokodon tutkivan oppimisen tilassa, Oivaltamossa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja henkilökunnan suhdetta luontoon ja ulkona oppimiseen sekä tukea tutkivaa ilmiöpohjaista oppimista varhaiskasvatuksen arjessa STEAM-toiminnan avulla. ​

Luontokoto järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksia ja työpajoja luontokasvatuksen sekä STEAM-toiminnan toteuttamisen tueksi. Lisäksi se antaa ohjausta ja tukea STEAM-toiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen varhaiskasvatusyksiköissä. ​

Luontokoto kuuluu Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton LYKE-verkostoon ja on yksi sen kehittämiskeskuksista. ​

Yhteystiedot