Alakööki - varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Alaköökin julkisivukuva
Alaköökin julkisivu

Alakööki on Oulun varhaiskasvatuksen kestävän tulevaisuuden ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö. Alaköökin toiminnassa yhdistyvät kestävän tulevaisuuden kasvatus, ympäristökasvatus ja taide- ja kulttuuriperintökasvatus.​ Tämä Suomessa ainutlaatuinen toiminta on alkanut vuonna 2004.

Alaköökin tehtävänä on 

  • Toimia kestävän tulevaisuuden kasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen pedagogisena kehittäjänä, asiantuntijana, keskustelun ylläpitäjänä ja kouluttajana.
  • Kehittää ja tukea varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa monipuolisissa oppimisympäristöissä.
  • Toimia kestävän tulevaisuuden kasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen asiantutijana paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Alaköökin toiminnan kuvausta

  • Alakööki suunnittelee ja toteuttaa tarinallisia, elämyksellisiä ja toiminnallisia eri oppimisen alueita yhdisteleviä pedagogisia luontopolkuja mm. päiväkotien lähiympäristöissä sekä opastettuja ja toiminnallisia kierroksia Oulun kulttuuritoimijoiden näyttelyissä ja tiloissa. Osallistuessaan toimintaan monenlaisissa ympäristöissä lapset saavat tietoa ympäristöstä ja sen puolesta toimimisesta. Toiminta tukee päiväkotien taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.
  • Alakööki koordinoi ja kouluttaa päiväkotien kestävän tulevaisuuden vastaavia ja kulttuurivastaavia.
  • Alakööki järjestää varhaiskasvatuksen koulutuksia ja tapahtumia. 
  • Alakööki toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Alaköökin toiminnan perusta

Yhteystiedot

Kestävän tulevaisuuden kasvatus

Kulttuurikasvatus

Kestävän tulevaisuuden Reppu-työryhmä ja kulttuurikasvatuksen Kulttuurikapsäkki-työryhmä

Toimintaa ja tapahtumia varhaiskasvatusyksiköille

Toimintaa ja tapahtumia oululaisille

Alaköökin toimintaa