Varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhais­kas­va­tus­suun­nitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma.

Lapsen varhais­kas­va­tus­suun­nitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan omien edellytystensä mukaan.

Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan kuuden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien näkemykset lapsesta sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta syntyy yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa.

Suunnitelma kirjataan varhaiskasvatuksen sähköiseen järjestelmään eVakaan. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin.

Turvallisemman tilan periaatteet Oulun varhaiskasvatuksessa

Varhais­kas­va­tuksen henkilöstön ilmoitus­vel­vol­lisuus

Kuva: Mika Kolehmainen