Välkyt toimintamalli

“ Yhdessä oppien – yhdessä kehittyen”

Välkyt on Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen luotu toimintamalli, jonka avulla kehitetään ja toteutetaan digipedagogiikkaa. Tavoitteena on, että digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan tukena jokaisessa lapsiryhmässä. Lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet tutustua ympäröivään digitaaliseen maailmaan ja kehittää omia digitaitoja yhdessä tekemällä ja kokeilemalla.

Digitaalinen osaaminen on perusedellytys, jotta Välkyt-toiminnan tavoitteet toteutuvat arjessa. Henkilökunta hallitsee digitaalisten laitteiden ja sovellusten peruskäytön sekä osaa hyödyntää niitä pedagogisessa toiminnassa. Henkilökunnalle järjestetään koulutuksia ja työpajoja digipedagogiikan toteuttamisen tueksi. Tarjolla on myös kattavasti erilaista ohje- ja tukimateriaalia laitteiden ja sovellusten käyttöön.

Digitaaliset laitteet, sovellukset ja oppimisympäristöt on valittu pedagogisin perustein. Sovellukset ovat turvallisia käyttää ja ne tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Varhaiskasvatuksella on oma sovelluskauppa, josta henkilökunta voi ladata tablettiin etukäteen testattuja ja hyväksi havaittuja sovelluksia.

Jokaisesta päiväkodista löytyy digivastaava, joka ylläpitää ja kehittää oman yksikön digipedagogiikka yhdessä esihenkilön kanssa. Digivastaava edistää henkilökunnan myönteistä suhtautumista digipedagogiikkaan, toimii ensiapuna käytännön ongelmissa ja tiedottaa muuta henkilökuntaa ajankohtaisista asioista. Digivastaavat kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin työpajoihin kehittämään Välkyt-toimintaa digipedagogiikan kehittäjäopettajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen digipedagogiikan käsikirja

Käsikirjaan on koottu kattavasti varhaiskasvatuksen digitalisaatioon liittyviä toimintaperiaatteita ja yhteisesti sovittuja linjauksia työn tueksi.

 

TuleVaisuuden Taikaa 2023 -seminaari

TuleVaisuuden Taikaa 2020 -seminaari

TuleVaisuuden Taikaa 2018 -seminaari

TuleVaisuuden Taikaa 2016 -seminaari