Liikuntakasvatus

Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeä lapsen terveelle kehitykselle, kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Liikkumisen tulee olla mielekästä, jokapäiväistä, monipuolista ja monipuolisesti eri motorisia taitoja harjoittavaa toimintaa. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus jokapäiväiseen ja mielekkääseen liikuntaan.

Varhaiskasvatuksen tulisi mahdollistaa lapselle vähintään 2 tuntia liikkumista päivässä liikuntaleikkien, pelien, ulkoilun ja retkeilyn muodossa.

Jokaiseen päiväkotiin on nimetty liikuntavastaava, joka toimii liikunnan innostajana, motivaattorina ja kannustajana omassa yksikössään. 

Varhaiskasvatuksen liikuntaa koordinoi liikunnan suunnittelija, joka toimii liikunnan asiantuntijana, tsemppaajana ja koordinaattorina.
Oulun varhaiskasvatus on mukana Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelman kehittämistyössä ja päiväkotimme on mukana valtakunnallisessa liikkumisen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa, joka on nimeltään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma   https://liikkuvavarhaiskasvatus.fi/liiikkuva-varhaiskasvatus/

Varhaiskasvatuksessa toimitaan Puoli päivää pihalla toimintamallin mukaisesti. Se tarkoittaa päivittäisen toiminnan siirtämistä ulos ja uusien oppimisympäristöjen ottamista käyttöön. Luontokasvatus, retkeily, pedagogiikan siirtäminen ulos ja monipuolinen päivittäinen liikunta on Puoli päivää pihalla toimintaa.

Lisätietoa: 

Suunnittelija Tarja Kuusisto                                                                 
p. 050 341 2857 
tarja.kuusisto@ouka.fi