Varhaiskasvatuksen kehittäminen Oulussa

"Oulussa kasvamme yhdessä - Kehityksen, yhteistyön ja oppimisen polulla"


Oulun varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdään kehittämistyötä monipuolisesti. Tavoitteenamme on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja rakentaa yhtenäistä kasvun ja opin polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat sekä Oulun sivistysohjelma. ​

Oulussa on kehitetty toimintamalleja jotka ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Näitä ovat hyvinvointipäiväkoti, Välkyt- ja Puoli päivää pihalla- toimintamallit. Varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköt Alakööki ja Heikinharjun Luontokoto tukevat päiväkotien ja perhepäivähoidon pedagogista toimintaa. ​

Henkilökunnan pedagogista osaamista kehitetään aktiivisesti sisäisten ja ulkoisten koulutusten avulla. Vuosien 2020–2025 kehittämisen painopisteinä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä osallisuus. ​

Erilaisilla valtion avustuksilla on vuosittain käynnissä kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua. Toimimme aktiivisesti erilaisissa paikallisissa ja kansallisissa verkostoissa.