Varhaiskasvatuksen kehittäminen Oulussa

Oulun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukeminen. Vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua sekä rakennamme yhtenäistä kasvun ja opin polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Teemme monipuolista kehittämistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kehittämisen lähtökohtana on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat sekä Oulun sivistysohjelma.

Olemme kehittäneet vakiintuneita toimintamalleja, jotka ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Näitä ovat hyvinvointipäiväkoti, Välkyt ja Puoli päivää pihalla -toimintamallit. Varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköt Alakööki ja Heikinharjun Luontokoto tukevat päiväkotien ja perhepäivähoidon pedagogista toimintaa. Erilaisilla valtionavustuksilla kehitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua. Toimimme useissa erilaisissa paikallisissa ja kansallisissa verkostoissa.

Kehitämme henkilöstön osaamista aktiivisesti koulutusten avulla. Vuosien 2020-2025 kehittämisen painopisteinä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä osallisuus.