Heikinharjun Luontokoto - varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Heikinharjun luontokodon julkisivukuva
Heikinharjun Luontokoto

Heikinharjun Luontokoto on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen ja STEAMin kehittämisyksikkö, joka toimii päiväkotien oppimisympäristön laajentajana. Toiminta on alkanut vuonna 2021 Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa -valtionavustuksella ja toiminta on vakinaistettu varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköksi elokuussa 2022.

Luontokodon tehtävänä on

 • suunnitella ja toteuttaa toimintapolkuja, työpajoja ja retkiä varhaiskasvatusyksiköiden lähiympäristöissä sekä Luontokodolla ja sen ympäristössä.
 • kehittää ja tukea varhaiskasvatuksen kestävän tulevaisuuden opinvirran mukaista luontokasvatuksen toimintaa sekä syventää luontokasvatusta STEAMin avulla.
 • toimia luontokasvatuksen ja STEAMin pedagogisena kehittäjänä, asiantuntijana, keskustelun ylläpitäjänä ja kouluttajana.
 • antaa ohjausta ja tukea STEAM-toiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen.

Luontokodon toiminnan kuvaus

 • toteuttaa varhaiskasvatuksen lapsiryhmille elämyksellistä ja kokemuksellista eri oppimisen alueita yhdistävää toimintaa, kuten toimintapolkuja, retkiä sekä työpajoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle toiminta on kokeilemisen ja tekemisen kautta suunnattua koulutusta. 
 • toiminnassa painottuvat: ulkona oppiminen, digitaalisuus, kestävä tulevaisuus sekä STEAM, jossa lapsen osallisuus on keskiössä. Lapsi saa itse tehden ja kokeillen ratkaista ongelmia sekä oppia uusia asioita
 • organisoi ja järjestää luontokasvatuksen ja STEAMin koulutuksia.
 • tarjoaa materiaalipaketteja, joita varhaiskasvatusyksiköt voivat hyödyntää oman kokopäiväpedagogisen toimintansa tukena.
 • organisoi varhaiskasvatusyksiköille lainattavaa monipuolista välineistöä mm. luonto, - retkeily- ja STEAM-toiminnan tueksi.

Luontokodon toiminnan perusta

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Oulun kaupungin linjaukset sekä Oulun kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma 2021–2024
 • Oulun kaupunkistrategia- ja sivistysohjelma
 • Kestävän tulevaisuuden opinvirta
 • Käsikirja STEAMin maailmaan

 

Yhteystiedot

Toimintaa varhaiskasvatusyksiköille

Kuvauksia Luontokodon toimintapoluista, retkistä ja työpajoista

Avaruustyöpaja

Huutilammen Hillan syysretki

Ilo-Ilveksen ja Kanerva-Ketun talvinen tutkimusretki

Koodaamisen jäljillä -työpaja

Metsän salaisuus -työpaja

Minerva ja Amalia Väkkärän pääsiäisen tiedetyöpaja

Orvokki-oravan muotoseikkailu

Parsiaismaan vaellus

Pilkahduksia pimeässä toimintapolku

Talvinen tutkimusretki Huutilammelle

Ötökkäretki

Toimintaa ja tapahtumia oululaisille