Elintarvikehuoneiston kunnossapito

20.10.2021

Kunnossapito ja puhtaanapito ovat elintarvikehuoneiston toiminnassa keskeisiä perusasioita. Toimijan on omavalvonnassaan huolehdittava, että elintarvikehuoneiston tilat pysyvät hyvässä kunnossa ja ovat siten helposti puhtaana pidettäviä. Käytännössä toimijan tulee itse tarkkailla tilojen ja laitteiden kuntoa ja ryhtyä ajoissa tarvittaviin huolto- ja korjaustöihin. Huonokuntoiset rakenteet, kalusteet ja laitteet voivat heikentää elintarviketurvallisuutta. Elintarvikkeeseen voi huonokuntoisesta pinnasta tippua hilseilevää materiaalia. Riittämättömän ilmanvaihdon seurauksena voi tiivistyä vettä ja tippua elintarvikkeeseen.  Huonokuntoinen pinta on hankala puhdistaa riittävän hyvin.  

Kunnossapito tulee sisältyä omavalvontaan 

Suunnittele ja kirjaa omavalvontaan:  

  • miten tilojen, laitteiden ja välineiden kunnosta ja huolloista huolehditaan ja kuka tästä vastaa 
  • mitä säännöllisiä huoltoja ja kunnossapidon tarkastuksia tehdään 

Elintarviketilojen kuntoa voit arvioida esimerkiksi kerran vuodessa tehtävillä kunnossapitokatsauksilla. Kunnossapitokatsaukset voit tehdä itse tai esimerkiksi yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Kunnossapitokatsauksessa kierretään kaikki tilat ja arvioidaan rakenteiden, kalusteiden ja laitteiden kuntoa. Katsauksen perusteella sinun tulee tehdä kunnostettavien kohteiden korjaussuunnitelma. Näin voit hyvissä ajoin varautua esimerkiksi suurempiin kunnostamistarpeisiin. Aina, kun havaitset elintarvikehuoneistossa akuuttia kunnossapidon tarvetta, tee tarvittavat korjaustoimet.   

Mikäli havaitset tiloissa kunnossapidon tarvetta, laadi kirjallinen korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelman muoto on vapaa; se voi olla esimerkiksi paperinen lomake tai sähköinen kunnossapito-ohjelma. 

Kirjaa korjaussuunnitelmaan: 

  • mitä on tarpeen korjata 
  • mihin mennessä korjaustyöt tehdään (aikatauluta) 
  • milloin korjaustyöt on tehty (merkitse päivämäärä, kun korjaus on valmis) 
  • mikäli asiaa ei voi korjata heti, tulee suunnitella, miten toimitaan, jotta rikkinäinen pinta tai laite ei ennen korjaustoimia heikennä elintarviketurvallisuutta. 

Elintarvikehuoneiston kunnossapitoa arvioidaan Oiva-tarkastuksilla. Ruokaviraston laatimissa Oiva-arviointiohjeissa on kuvattu, kuinka tarkastaja arvioi elintarvikehuoneiston kunnossapitoa.