Ohjeita elintarviketoimintaan ja tilojen suunnitteluun

Ohjeita elintarviketoimintaan

Elintarviketoiminnassa on huomioitava monenlaisia asioita, kuten lämpötilojen hallintaa, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä elintarvikkeista annettavia tietoja. Teemme elintarvikevalvonnassa elintarvikeyrityksille lyhyitä ohjeita erilaisista elintarviketoiminnassa huomioitavista asioista. Kun uusi ohje julkaistaan, lähetämme sen myös sähköpostitse rekisterissämme oleville elintarvikeyrityksille.

Ohjeita elintarvikeyrityksen tilojen suunnitteluun

Perustamisohjeissa käydään läpi, mitä vaatimuksia elintarviketiloille on. Niitä voi käyttää uusien tilojen suunnitteluun sekä olemassa olevien tilojen muutostöiden suunnitteluun. Ohjeet on suunnattu toimijoille, suunnittelijoille ja rakentajille.