Omavalvonta

Sinulla on oltava elintarviketoimintaasi varten kirjallinen omavalvontajärjestelmä. Omavalvonnan tarkoituksena on, että tunnistat toimintaasi liittyvät riskit ja mietit, miten hallitset ja ennalta ehkäiset niitä. Tavoitteena on taata elintarvikkeiden turvallisuus. Esimerkiksi siivoussuunnitelma, kunnossapitosuunnitelma ja suunnitelma lämpötilojen hallinnasta ovat osa omavalvontaa.

Ennalta ehkäisystä huolimatta poikkeamia tapahtuu joskus. Omavalvontasuunnitelmassa kerrot, miten toimit, kun poikkeamia tapahtuu. Poikkeaman jälkeen on tärkeä lisäksi miettiä, miten toimit, että samanlainen poikkeama ei toistuisi.

Omavalvontasuunnitelma on elintarvikeyrityksesi oma työväline ja ohje omavalvontaan. Sen avulla ohjeistat työntekijöitä omavalvonnan tekemisessä. Omavalvontasuunnitelman on aina oltava työntekijöiden luettavissa. Perehdytä työntekijät omavalvontaan.

Laadi suunnitelma omavalvontaan hyvissä ajoin ennen toimintasi aloittamista. Jos toiminnassasi tapahtuu muutoksia, huomioi muutos omavalvonnassasi. Tarkista vuosittain, tarvitseeko omavalvontasuunnitelmaasi päivittää joltain osin.

Voit laatia omavalvontajärjestelmän käyttämällä valmiita omavalvontapohjia. Voit myös laatia omavalvontajärjestelmän kokonaan itse tai käyttää Ruokaviraston arvioimia hyvän käytännön ohjeita.

Esimerkkejä, miten toimit, kun havaitset omavalvonnassa poikkeamia

Esimerkki 1: poikkeama jääkaapin lämpötilassa

Esimerkki 2: poikkeama ruoan jäähdytyksessä

Esimerkki 3: poikkeama ruoan tarjoilulämpötilassa

HACCP-järjestelmällä kohdennetaan omavalvontaa

Laitoksen omavalvontajärjestelmä tulee toimittaa valvontaviranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen yhteydessä. Hyväksytyn elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmän tulee sisältää HACCP-järjestelmä (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet).

HACCP-menettelyllä etsitään toiminnasta sellaiset kohdat, joihin sisältyy mahdollinen terveysvaara. Näitä kriittisiä hallintapisteitä ovat sellaiset työ- tai käsittelyvaiheet, joissa elintarviketurvallisuutta uhkaava vaara voidaan estää, poistaa tai vähentää hyväksyttävälle tasolle. HACCP-järjestelmä rakennetaan määrittämällä kriittiset hallintapisteet esimerkiksi tuotteittain tai tuotelinjoittain.