Elintarvikkeet

Me elintarvikevalvonnassa annamme ohjausta ja neuvontaa yrityksille ja kuntalaisille sekä valvomme elintarviketoimintaa. Toimialueeseemme kuuluu Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • asiakkaasi on sairastunut ruokamyrkytykseen tai toiminnasta on aiheutunut muu terveysvaara
  • olet perustamassa uutta elintarviketoimintaa tai lopettamassa olemassa olevaa 
  • yrittäjä on vaihtumassa
  • suunnittelet elintarvikehuoneistosi rakenteiden tai toiminnan olennaista muuttamista
  • joudut vetämään tuotteitasi takaisin markkinoilta
  • sinulla tulee kysyttävää toiminnan aikana.

Suunnitelmallinen valvonta ja Oiva

Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikealan yrityksiä säännöllisesti muun muassa tarkastusten ja näytteenoton avulla. Tarkastukset ovat pääsääntöisesti yllätystarkastuksia eli ne tehdään ilman ennakkoilmoitusta. 

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmentaa elintarvikkeiden ja kontaktimateriaalien turvallisuus, elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikesäännösten mukainen laatu ja siten suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja. Valvonnan tavoitteena on myös varmentaa, että elintarvikkeista ja kontaktimateriaaleista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää ja ettei se johda kuluttajaa harhaan. Valvontaa toteutetaan suunnitelmallisesti ja siitä laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma. Elintarvikevalvonnan suunnitelma on osa Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa.

Suurin osa elintarvikevalvonnan tarkastuksista on Oiva-tarkastuksia. Tarkastuksen tuloksesta annetaan toimijalle tarkastuskertomus ja asiakkaiden nähtäville laitettava Oiva-raportti. Elintarvikealan yrittäjän on laitettava uusin Oiva-raportti asiakkaiden nähtäville elintarvikehuoneiston sisäänkäynnille tai muuhun soveltuvaan paikkaan. Oiva-raportti on oltava myös yrityksen nettisivuilla. Oiva-raportit julkaistaan oivahymy.fi -sivulla. 

Oiva-arviointiasteikko: Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa, Huono

Oiva-raportti kertoo tarkastuksen tuloksen. Arviointiasteikko on neliportainen. Arvosanat muodostuvat osa-alueittain. Osa-alueita ovat esimerkiksi tilojen kunto, puhtaanapito, lämpötilanhallinta ja asiakkaille annettavat tiedot. Tarkastuksen kokonaistulos määräytyy heikoimman arvosanan mukaan. Raportin lopussa on lyhyt kuvaus tarkastuksella havaituista puutteista. Tarkastuksilla käytettävät Oiva-arviointiohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun tai muun palvelun tasoa eikä ruuan makua.

Valvonnan perusmaksu

Elintarvikevalvonnan valvontakohteilta peritään valvonnan perusmaksua. Valvonnan perusmaksu on vuosittain 150 €. Perusmaksu peritään niiltä valvontakohteilta, jotka olivat ympäristötoimen rekisterissä aktiivisena vuoden ensimmäisenä päivänä. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan. Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa useampaa elintarviketoimintaa, niin vuosittain peritään vain yksi perusmaksu.

Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään, kunnes valvontaviranomainen on vastaanottanut toimijalta kirjallisen ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Jos ilmoitusta toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä ei ole tehty, perusmaksua ei palauteta, vaikka toiminta olisi loppunut jo ennen tammikuun ensimmäistä päivää.

Perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Perusmaksusta on lisäksi vapautettu yleishyödyllinen toiminta, kyläkaupat, poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista.

Lisätietoa perusmaksusta löytyy Ruokaviraston sivuilta.