Elintarviketyöntekijän terveydentilan selvitys ja hygieniapassi

Elintarviketyöntekijän tervey­dentilan selvitys

Terveydentilan selvitys on terveydenhuollon henkilökunnan tekemä haastattelu ja ohjaus elintarviketyön hyviin hygieniakäytöntöihin. Tarvittaessa selvitykseen kuuluu myös laboratoriotutkimus. Henkilöllä, joka käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava elintarviketyöntekijän terveydentilan selvitys. Selvitys vaaditaan kaikilta, myös esimerkiksi harjoittelijoilta, jotka työskentelevät työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden.

Selvitys pitää olla ennen töiden aloittamista ja silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja.

Terveydentilan selvityksen saa työterveyshuollosta, opiskelijoiden terveydenhuollosta tai hyvinvointialueen terveyskeskuksesta.

Yrittäjän on varmistettava, ettei työntekijöiden terveydentila vaaranna elintarvikkeiden turvallisuutta. Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, eivät saa käsitellä elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa. Yrittäjällä tulee olla listaus työntekijöiden terveydentilan selvityksistä. 

Ruokaviraston kotisivuilta löytyy taulukko Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa. Taulukossa on Ruokaviraston linjauksia siitä, milloin terveydentilan selvitys vaaditaan.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kotisivuilta löytyy toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiksi ja lisätietoa elintarviketyötä tekevien terveydentilan selvityksestä.

Hygieniapassi

Mallikuva hygieniapassista

Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava hygieniapassi. Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Ruokaviraston laatiman hygieniapassitestin. Hygieniapassitestejä ja -koulutuksia järjestävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat.

Hygieniapassi pitää olla viimeistään kolmen kuukauden jälkeen töiden aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti kaikki aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassi on pitänyt olla.

Ruokaviraston sivuilla on tietoa siitä, miten hygieniapassin saa.