Ruokamyrkytysepäilyt, allergiset reaktiot ja muu elintarvikkeessa havaittu haitta

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa elintarvike tai saastunut talousvesi. Ruokamyrkytys voi alkaa vuorokauden sisällä ruokailusta tai muutaman päivän viiveellä. Tyypillisiä oireita ovat yleensä oksentelu ja hieman myöhemmin ripuli.

Ruoka-allergiassa reaktio voi tulla ruoan nauttimisen lisäksi siihen koskemalla tai hengitysilman välityksellä. Yleisimpiä ruoka-allergian oireita ovat ihottuma, limakalvojen turvotus ja suolisto-oireet. Äkillinen ja vakava allerginen reaktio eli anafylaktinen reaktio voi tulla lähes välittömästi ruoan nauttimisen jälkeen.

Elintarvikkeessa voi esiintyä vierasesineitä, poikkeavaa makua tai hajua, jotka voivat olla kuluttajalle haitallisia.

Ruokamyrkytysepidemioita selvittää työryhmä, johon kuuluu edustajat terveydenhuollosta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Kuluttaja voi ilmoittaa epäilystä elintarvikevalvontaan

Jos epäilet saaneesi ruuasta ruokamyrkytyksen tai allergisen reaktion

  • mieti, missä ja mitä olet syönyt
  • jos mahdollista, säilytä ruokanäyte jääkaapissa
  • ilmoita ruokamyrkytysepäilystä ilppa.fi -palvelussa

Elintarvikealan toimijan on välittömästi ilmoitettava epäilystä elintarvikevalvontaan

Ilmoita heti, jos epäilet, että tarjottu ruoka tai myyty elintarvike on aiheuttanut ruokamyrkytyksen, allergisen reaktion tai muun terveysvaaran. Toimijana sinun on tehtävä ilmoitus epäilystä elintarvikevalvontaan, vaikka asiakas olisi jo itse ilmoittanut asiasta elintarvikevalvontaan. Sinun täytyy tehdä ilmoitus vaikka sairastuneita olisi vain yksi.

Selvitä asiakkaalta tarvittavat tiedot

Selvitä, mitä asiakas on syönyt ja milloin.

Voit ohjata asiakasta tekemään myös itse ilmoituksen ilppa.fi -ilmoituspalvelussa

Tee elintarvikevalvontaan ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä, allergisesta reaktiosta tai muusta haitasta

  • sähköisellä lomakkeella osoitteessa ilppa.fi tai
  • soittamalla ympäristöterveydenhuollon neuvontapuhelimeen 044 703 6700 tai ympäristöterveydenhuollon henkilökunnalle

Tee ilmoitus epäilystä heti, vaikka et olisi vielä saanut asiakkaalta kaikkia tarvittavia tietoja

Ota elintarvikenäytteet

Ota ja säilytä elintarvikenäytteet mahdollista tutkimustarvetta varten. Näytemäärä on 200- 300 g/ruoka tai raaka-aine. Ota näyte puhtaaseen astiaan tai pakastepussiin. Merkitse elintarvikkeen nimi, valmistus- ja näytteenottopäivämäärä. Säilytä myös ruokalista.

Terveystarkastaja päättää näytteiden tutkimisesta.

Ehkäise lisähaittojen syntyminen

Pohdi, pitääkö asian takia tehdä välittömiä toimenpiteitä. Onko epäilty elintarvike edelleen jakelussa? Onko tuote tarpeen vetää pois myynnistä tai tarjoilusta?

Tee tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla estetään uudet sairastumiset tai muut terveysvaarat. 

Sisällytä kirjalliseen omavalvontaasi tarkemmat toimintaohjeet siitä, miten toimit ruokamyrkytysepäilytilanteessa tai muussa terveysvaaratilanteessa.