Ulkomyynti ja yleisötilaisuudet

Tämän sivun sisältö:

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi siirrettävät kioskit, myyntiautot, telttakatokset, kojut ja myyntivaunut. Liikkuvan myynti- tai tarjoilupisteen vaatimuksia on esitetty Ruokaviraston ohjeessa.

Rekisteröi liikkuva elintarvikehuoneisto elintarvikevalvontaan

Tee liikkuvasta elintarvikehuoneistosta rekisteröinti-ilmoitus yrityksesi kotikunnan elintarvikevalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Jos yritykselläsi ei ole kotipaikkaa Suomessa, tee ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaan, jonka alueella aloitat elintarviketoiminnan.

Tee rekisteröinti-ilmoitus ilppa.fi -ilmoituspalvelun kautta. Rekisteröintiprosessi on tarkemmin esitetty Elintarviketoiminnan rekisteröinti ja hyväksyminen -sivulla

Jos tuot eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen EU-alueelta, tee ilmoitus myös eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontitoiminnasta.

Tiedota paikallista elintarvikevalvontaa liikkuvasta elintarvikehuoneistosta 

Sen lisäksi, että olet rekisteröinyt elintarviketoimintasi, sinun on tiedotettava paikallista elintarvikevalvontaa siitä, että olet tulossa alueelle myymään tai tarjoilemaan elintarvikkeita. Sinun ei tarvitse tiedottaa sen kunnan valvontaviranomaista, jonka valvonta-alueelle olet rekisteröinyt toimintasi. Tee tiedottaminen viimeistään 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista.

Voit täyttää Tiedottaminen elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa -lomakkeen tai tehdä tiedottamisen vapaamuotoisesti sähköpostilla. Jos tulet Oulun seudun ympäristötoimen valvonta-alueelle (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä), lähetä tiedottaminen ympäristötoimen sähköpostiin ymparisto@ouka.fi. Voit etsiä muiden kuntien elintarvikevalvontaviranomaisen yhteystiedot Ruokaviraston sivuilta

Esimerkki 1: Elintarviketoimintasi on rekisteröity Oulun seudun ympäristötoimeen. Olet menossa tarjoilemaan ruokaa Kemin torille. Tiedota Kemin elintarvikevalvontaa (Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta) viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloitusta.

Esimerkki 2: Elintarviketoimintasi on rekisteröity Meri-Lapin ympäristöterveysvalvontaan. Olet tulossa myymään elintarvikkeita Muhoksella järjestettävään tapahtumaan. Tiedota Muhoksen elintarvikevalvontaa (Oulun seudun ympäristötoimi) viimeistään neljä arkipäivää ennen myynnin aloitusta.

Suuret yleisötilaisuudet

Ilmoita suuresta yleisötilaisuudesta, johon arvioidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tee ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Laita ilmoituksen liitteeksi lista elintarvikealan toimijoista, jotka osallistuvat tapahtumaan.

Varmista ennen tapahtuman alkua seuraavat asiat:

  1. Tapahtumassa käytettävä vesijärjestelmä ja vesisäiliöt ovat turvallisia. Tapahtumassa käytettävä talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Ota vesijärjestelmästä vesinäytteet ja toimita ne laboratorioon tutkittavaksi. Lue lisäohjeistusta Talousveden jakelu suurtapahtumissa -sivulta ja varmista, että vaatimukset täyttyvät.  
  2. Yleisölle on järjestetty riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen.
  3. Jätehuolto on järjestetty siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.

Tarkempaa ohjeistusta on Valviran sivulla ohjeessa Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Yleisötapahtuman järjestämiseen liittyviä yleisiä ohjeita on Oulun kaupungin Tapahtumajärjestäjän oppaassa.

Tupakanmyynti yleisötilaisuuksissa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä varten on jokaisen toimijan haettava vähittäismyyntilupa. Vaatimus koskee myös määräaikaista myyntiä. Tee hakemus vähintään 4 viikkoa ennen tilaisuutta Valviran sähköisessä järjestelmässä. Ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti -sivuilta.

Tee tarvittaessa meluilmoitus

Tee ulkoilmakonsertista meluilmoitus, jos ulkona järjestettävässä yleisötilaisuudessa käytetään vahvistettua äänentoistoa (esimerkiksi bändi, DJ, orkesteri tai vastaava). Tee ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 päivää ennen tapahtuman aloittamista. Lisätietoa Melu -sivulla.

Muualla verkossa

Ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta (Ruokavirasto)

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan uudelle paikkakunnalle (Ruokavirasto)

Liikkuvat ja kausittaiset myyjät (Ruokavirasto)

Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto (Valvira)