Elintarvikejätteestä on pidettävä kirjaa

16.03.2023

Elintarvikealan toimijan tulee pitää kirjaa toiminnassa syntyvästä 
elintarvikejätteestä ja sen käsittelystä. Elintarviketoimijoita ovat muun 
muassa ruokakaupat, ravintolat, suurkeittiöt ja elintarvikkeiden 
valmistuslaitokset. 


Kirjaa seuraavat tiedot: 

  1. Elintarvikejätteen määrä tietyssä ajassa, esim. kg/päivä tai kg/viikko. Voit punnita jäteastian täytenä, mikä auttaa jatkossa jätemäärän arvioinnissa   
  2. Elintarvikejätteen laji. Toimialasta riippuen esim. lihavalmisteet, maitovalmisteet, vihannekset tai keittiö- ja ruokalajätteet ja ravintorasvat ja -öljyt. Mahdollisuuksien mukaan arvio jätteeksi menneen syömäkelpoisen elintarvikkeen tai ruuan määrästä/osuudesta.
  3. Minne elintarvikejäte on toimitettu ja millaiseen käsittelyyn 

Elintarvikelain valvontakäynneillä terveystarkastajat tarkastavat, että 
kirjanpito on olemassa ja mitä se pääpiirteittäin sisältää. Ympäristötarkastajat voivat tarvittaessa pyytää kirjanpidon nähtäväkseen. Kirjanpitotiedot tulee säilyttää kirjallisena tai sähköisenä kuusi (6) vuotta. 

Tutustu liitteenä olevaan elintarvikealan toimijan pikaohjeeseen.

Löydät tarkempia tietoja Luonnonvarakeskuksen oppaasta. Oppaan lopusta löydät mallitaulukot (excel) kirjanpitoa varten: Opas elintarvikealan toimijoille elintarvikejätteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi (Luonnonvarakeskus) (pdf)

Lue lisää luonnonvarakeskuksen uutisesta (18.1.2023) : 
Elintarvikealalle opas elintarvikejätetietojen kirjaamiseen (Luonnonvarakeskus)

Kirjanpidosta määrätään jätelain (646/2011) 118 a §:ssä.