Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen valvontaa tehostetaan vähittäismyynnissä

23.02.2024

In English below

Varmista, että myymissäsi pakatuissa elintarvikkeissa on suomenkieliset 
pakkausmerkinnät.  

 1. Jos maahantuot elintarvikkeita 
  • Pyydä ulkomaisesta ostopaikasta riittävät tiedot elintarvikkeista pakkausmerkintöjä varten.  
  • Lisää pakkauksiin suomenkieliset pakkausmerkinnät. 
 2. Jos ostat elintarvikkeita tukkutoimijoilta Suomen sisällä 
  • Tarkasta, että vastaanottamissasi elintarvikkeissa on riittävät suomenkieliset pakkausmerkinnät.

Voit myydä vain sellaisia elintarvikkeita, joissa on suomenkieliset pakkausmerkinnät. Jos myyt elintarvikkeita verkkokaupassa, tulee pakkausmerkinnät esittää suomeksi ja ruotsiksi. Elintarviketoimija on vastuussa myymiensä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä. 

Lista pakatuissa elintarvikkeissa olevista pakollisista tiedoista löytyy Ruokaviraston ohjeesta. Lisäksi Ruokaviraston nettisivuilla on ilmainen verkkokurssi pakkausmerkinnöistä

Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajat valvovat jatkossa erityisesti, että elintarvikepakkauksissa on asianmukaiset pakkausmerkinnät. Epäkohtiin puututaan Oiva-tarkastuksilla.

Pakkausmerkintöihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat  

 

Monitoring of food labelling will be intensified in retail sales

Make sure that the packaged foods that you sell are labelled in Finnish.  

 1. If you import foodstuffs: 
  • Ask the foreign place of purchase for sufficient information on the foodstuffs for labelling purposes.  
  • Add Finnish labelling to the packaging. 
 2. If you buy food products from wholesalers within Finland: 
  • Make sure that the foodstuffs you receive have sufficient labelling in Finnish. 

You can only sell foodstuffs that are labelled in Finnish. If you sell foodstuffs online, the labelling must be in Finnish and Swedish. Foodstuff operators are responsible for the labelling of the food they sell. 

A list of the compulsory information that must be presented on packaged foods can be found in the guidelines of the Finnish Food Authority. There is also a free online course on package labelling on the website of the Finnish Food Authority

In the future, the health inspectors of the Oulu Regional Environmental Office will monitor in particular that food packaging is properly labelled. Shortcomings are addressed by means of Oiva inspections.

Guidance and advice on labelling are available: