Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilahallinta

17.05.2023

Elintarvikevalvonnan ohje 1/2023 

 

Säilytä elintarvikkeet oikeissa lämpötiloissa

Tarkista elintarvikkeen säilytyslämpötila pakkauksesta tai käytä apuna ohjeessa olevaa taulukkoa. Pakasteiden lämpötila tulee olla vähintään  -18 ˚C.

Tee lämpötilakirjauksia

Seuraa kylmälaitteiden lämpötiloja päivittäin. Kylmälaitteissa olisi hyvä olla erilliset lämpömittarit. Tarkista, että lämpömittarit toimivat.

Kirjaa kylmälaitteiden lämpötiloja säännöllisesti (esim. kerran viikossa) osana omavalvontaa. Säilytä lämpötilakirjaukset niin, että terveystarkastaja voi tarkastaa ne tarkastuksen yhteydessä.

Jos lämpötila on korkeampi kuin pitäisi, on kyseessä poikkeama. Lämpötilapoikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet tulee kirjata aina. Kirjaa lämpötila uudelleen korjaavan toimenpiteen jälkeen.

Huomioi myös

Älä täytä kylmälaitteita liian täyteen. Huomioi myyntikalusteiden täyttörajat.

Käytä itse jäädytetyt elintarvikkeet kahden kuukauden kuluessa jäädyttämisestä. Merkitse elintarvikkeisiin jäädytyspäivämäärä.

Elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimukset: hapanmaitotuotteet enintään +8 °C, suurin osa helposti pilaantuvista enintään +6 °C, jauheliha enintään +4 °C, vakuumi- tai suojakaasupakattu kala enintään +3 °C, tuore kala ja äyriäiset enintään +2 °C