Yksityisten tonttipörssi

koristeellinen kuva

YKSITYISESSÄ OMISTUKSESSA OLEVIA MYYNTI­TONTTEJA

Ilmoit­ta­mis­käy­täntöjä

Oulun kaupunki avustaa tontinomistajia ilmoittamaan rakentamattomista asemakaavan mukaisista omakotitonteista, jotka ovat yksityisessä omistuksessa.

Järjestelmä perustuu omistajan tai muun yksityisen ilmoittajan luovuttamiin tontti- ja yhteystietoihin. Tontin omistaja tai ilmoittaja vastaa antamiensa tietojen luotettavuudesta ja antaa lisätietoja tonteista.

Tavoitteena on tarjota palvelu, jossa tontinhakija voi hakea kaupungin tonttitarjonnan lisäksi yksityisten omistuksessa olevia tontteja.

Ilmoitus tulee nähtäville noin viikon kuluessa sen lähettämisestä (taulukko päivitetään torstaisin). Ilmoitus poistuu vain omistajan aloitteesta. Näet yksityisten ilmoittamat tontit Karttatiellä. 

Ilmoituksen jättäjän tulee varmistaa osoitteen oikeellisuus ja olemassaolo Oulun seudun karttapalvelusta Karttatieltä. Jos karttalinkki puuttuu, silloin tontin osoite puuttuu kaupungin osoitejärjestelmästä. Lisätietoja osoitteen lisäämisestä kiinteistölle.

Mahdollisen tonttikaupan valmistelevat ja tekevät aina omistaja ja ostaja sopimallaan tavalla. Kaupunki ei osallistu kauppavalmisteluihin.

Yksityisten ilmoittamat tontit Karttatiellä

Ilmoita myynnissä olevasta omakotitontista (www-lomake).

Poistaaksesi ilmoituksesi ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen yksityisten.tontit@ouka.fi. Poistoilmoituksen pitää tulla samasta sähköpostiosoitteesta kuin on annettu ilmoitusta jätettäessä. Lisätietoja yksityisten tonttipörssistä voitte kysyä sähköpostilla osoitteesta yksityisten.tontit@ouka.fi.