Koitelin matkailun kehittäjän ja toteuttajan haku

Koitelin koski viraa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakee toteuttajaa Koitelin matkailualueen kehittäjäksi.

Suunnittelualueen laajuus on noin 3875 m2. Rakennusoikeutta suunnittelualueella on noin 636 kerrosneliömetriä (k-m2). Suunnittelualueesta noin 946 m2 on säilytettävää puustoa.

Hakijan on mahdollista hakea hankkeen toteuttajaksi myös vain osalle aluetta.

Koiteli on maakunnallisesti arvokas matkailunähtävyys, jolla on myös kulttuurihistoriallinen arvonsa. Sen maiseman erityisarvot perustuvat jokiuomien, koskien, saarien, rantojen ja luonnon erityispiirteisiin. Koitelissa arvioidaan käyvän vuosittain jo noin 80 000 kävijää. Koitelissa voi tarkkailla luontoa, retkeillä, uida, kalastaa, viettää vapaa-aikaa rantakalliolla ja nauttia piknikiä taukopaikoilla. Kohisevat kosket antavat elämyksiä eritasoisille melojille.  Tutustu lisää Oulun kaupungin luonnonvirkistyskäyttöön Koiteli.

Hakemuksen tulee sisältää kuvaus tulevasta toiminnasta, toteutustapa, vaiheistus ja aikataulu. Kuten tulevan rakentamisen laajuus (k-m2), alustava tilaohjelma (m2), maa-aluetarve (m2), kustannusarvio, rahoitus, kiinteistön tuleva omistaja ja operoija, hanketta kuvaavat yleispiirteiset havainnepiirrokset sekä muu kaupungin päätöksenteon kannalta hakijan tarpeelliseksi katsoma lisätieto. Sekä hankken matkailullisen liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja investoinnin toteuttamisvarmuus.

Hakemuksen jättäminen 

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen tonttipalvelut@ouka.fi

Lisätietoja

Materiaalit:

Kaavoitustilanne

Kartat