Muut tontit

Tämän sivun sisältö:

Loma-asuntotontit

Inninkoski
Inninkoski

Oulun kaupungilla on tarjolla loma-asuntotontteja Kellonlahden alueella Virpiniemessä sekä Yli-Iin Tannilassa ja Ylikiimingin Inninkoskella omarantaisia lomarakennuspaikkoja.

Rakennuspaikoista 7 sijaitsee Yli-Iin Tannilassa Siuruanjoen varrella ja 4 Ylikiimingin Inninkoskella Kiiminkijoen varrella. Tontin ovat nähtävissä ja haettavissa tonttien hakupalvelussa.

Inninkosken tonteille on saatavissa sähköliittymä Oulun Seudun Sähköltä arviolta hintaan 9000 - 12 000 €.

Virpiniemessä Kellonlahden alueella on tarjolla loma-asuntotontteja sekä yhtiömuotoiseen ja yksittäiseen loma-asuntorakentamiseen. Lisäksi alueella on tarjolla tontteja matkailua ja loma-asumista tukevia palveluja varten.

Eläinurheilutontit

Hevosaitaus, vaaleaharjainen hevonen ja hevosenhoitaja

Eläinurheilukäyttöön soveltuvia tontteja kaupunki tarjoaa Kellonlahden alueelta Virpiniemestä. 

Tontteja voi hakea jatkuvasti vapaamuotoisella hakemuksella.

Tontit ovat nähtävissä kaupungin tonttien hakupalvelussa.

Rakentamistapaohjeet ammattirakentamiseen

Virpiniemen Hevosystävät ry perii alueelle rakennettavien uusilta talleilta 1200 euron suuruisen maksun, jolla katetaan harjoitusradan perustamiskustannuksia. Lisäksi he perivät kunnossapitomaksun raviradalle ja harjoituslenkille.

Tontit ryhmärakennuttamista varten

Ryhmärakennuttamisen tonttien hakeminen

Ryhmärakennuttamiseen soveltuvia tontteja voi tiedustella erikseen kaupungilta tonttipalveluista.

Havainnekuva viitesuunnitelmasta, jossa on kuvattu Myllytullinkatu 3 julkisivu
Kuva PAVE Arkkitehdit Oy

Myllytullinkatu 3 ryhmärakennuttaminen

Myllytullin korttelissa 37 on kaupunki järjestänyt haun ryhmärakennuttamiseen soveltuvalla tontilla. Tontti on varattu yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 30.11.2022 Insinööritoimisto Projektijohtajat Oy:lle.

Valitun ryhmän ja konsultin tulee noudattaa hanketta eteenpäin viedessään ryhmärakennuttamislakia. Kaupunki tekee toteuttajaryhmän kanssa sopimuksen, jossa ryhmä sitoutuu kilpailuttamaan erikseen tontin rakentajan.

Tontin tiedot:

- osoite Myllytullinkatu 3, tontin kiinteistötunnus 564-6-37-4

- tontin pinta-ala on 583 m2 ja rakennusoikeus 800 kem + at 100

- rakentaa saa kolmeen kerrokseen

- tontin vuokra-aika 60 vuotta. Vuokra on noin 20 €/kem vuoden 2022 hintatasossa.

- rakennuttajaryhmä maksaa tonttia vuokratessaan kertamaksun 100 €/kem, yhteensä 80 000 e

Vähimmäismääränä Myllytullinkatu 3 tontille tulee rakentaa kuusi asuntoa. Tontti varataan rakennuttajaryhmälle vuodeksi valintapäätöksestä, jona aikana ryhmän tulee hyväksyttää tonttia koskeva käyttösuunnitelma rakennusvalvonnassa. Tontti tulee rakentaa kolmen vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoituksesta.

Kaupungingeodeetti
Veikko Lehtinen