Ohjeita tonttihakuun

Koristeellinen

Tervetuloa hakemaan tonttia Oulun kaupungilta

Tontit ovat esillä ja haettavissa tonttien sähköisessä hakupalvelussa. Omakotitontit (perheille ja yksityishenkilöille) omatoimista omakotirakentamista varten haetaan sähköisesti.

Tämän sivun sisältö:

Omakotitonttien luovutusprosessi

Hakemuksen jättäminen

Kirjaudu tonttien hakupalveluun ja täytä hakemus. Muista tarkistaa, että kaikkien hakijoiden tiedot ovat oikein ja tee vahva tunnistautuminen ennen hakemuksen lähettämistä. 

Varauspäätös

Kun hakemus on käsitelty, saatte päätöksestä virallisen tiedoksianto-otteen hakemuksessanne ilmoittamanne tavalla joko sähköpostitse tai kirjeitse. Otteeseen on kirjattu tarkemmat toimintaohjeet varausmaksun maksamiseen sekä maanvuokrasopimuksen tai tonttikaupan valmisteluun liittyen. Varaus on voimassa tavanomaisesti 3 - 4 kk.

Maaperätutkimuksen teetättäminen

Tontin varausaikana, ennen virallisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakaupan allekirjoittamista kaupunki edellyttää, että tontin varaajan tulee teetättää tontille pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen. Tutkimustuloksista saatte tarkemman käsityksen tontin maaperän olosuhteista, ja millaisia vaikutuksia sillä on mm. rakennustapaan ja -kustannuksiin.

Maanvuokrasopimuksen / kauppakirjan allekirjoittaminen

Sovi tontin maanvuokrasopimuksen / kauppakirjan allekirjoittamisaika yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kiinteistöassistentin kanssa. Allekirjoittamisen jälkeen hae Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista / lainhuutoa.

Rakennuslupa

Ennen rakentamisen aloittamista tulee tontille olla rakennuslupa. Rakennuslupa-asioissa asioi rakennusvalvonnassa.

Rakentaminen

Kun rakennushankkeellenne on myönnetty rakennuslupa, voi rakentaminen alkaa. Huomioithan kuitenkin, että vaikka rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, on tontin sopimustyypistä riippuen kaupunki asettanut ehtoja rakentamisvelvollisuuden osalle. Vuokratonteilla rakentamisvelvoiteaika on kaksi vuotta ja myyntitonteilla on kolme vuotta. Rakentamisvelvoite täyttyy, kun asuinrakennuksen osalle on pidetty rakennusvalvonnan toimesta hyväksytty käyttöönottokatselmus. Talousrakennus ja pihatyöt tulee olla valmiita loppukatselmukseen mennessä. 

 

Omakotitonttien luovutusalueet 2024-2025.

Tonttien hakeminen sähköisessä hakupalvelussa

 • Kirjaudu tonttien hakupalveluun.
 • Varmistettuasi asemakaavamääräykset sekä rakentamistapaohjeet lukemalla, että mieleisesi tontti on sellainen johon suunniteltu rakennushanke on mahdollista toteuttaa, valitse tontti klikkaamalla Lisää koriin -ostoskorisymbolia.
 • Jatkuvasti haettavana olevista tonteista voi hakea vain yhtä tiettyä tonttia. Määräaikaisessa haussa samalle hakemukselle voi valita useampia tontteja, kuitenkin enintään 25 kpl.
 • Kun tontti / tontit on valittu, klikkaa sivun ylälaidassa olevan korin kuvaa; Avaa kori  ja seuraavaksi Tee tonttihakemus.
 • Useampaa tonttia hakiessa valitut tontit tulee järjestää haluttuun tärkeysjärjestykseen niin, että listan ensimmäisenä on hakijan ensisijaisin tonttivaihtoehto.
 • Kaikki tonttia hakevat (maanvuokrasopimukseen tai kauppakirjaan kirjattavat osapuolet) pitää lisätä hakemukseen toiminnolla Lisää uusi hakija.
 • Lisää mahdolliset alaikäiset lapset ja omaishoidettavat, etenkin kun kyse on määräaikaisesta tonttihausta, jossa lapsiperheille (mukaan lukien omaishoidettavat) on oma arvontaryhmänsä.
 • Lisätiedot hakemukseen -kenttään ei ole tarpeen kirjata perusteluja, sillä tonttiarvonnoissa ei ole käytössä hakijoiden pisteytysjärjestelmää muutoin kuin lapsiperhekategorian osalta.
 • Hakija voi itse päättää, vuokraako vai ostaako tontin, mikäli tontin kohdalla on molemmat hinnat ilmoitettu. 
 • Ennen hakemuksen lähettämistä, muista tehdä vahva tunnistautuminen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla ennen hakemuksen lähettämistä. Riittää että yksi hakijoista tunnistautuu. Mikäli tunnistautumista ei voi tehdä, tulee hakijan varata aika ja käydä Ympäristötalolla henkilökohtaisesti tunnistautumassa virka-ajan puitteissa.
 • Tarkista hakemus ja lähetä se käsittelyyn toiminnolla Lähetä hakemus.

Huomaathan, että samasta taloudesta voi lähettää vain yhden hakemuksen kerrallaan käsiteltäväksi. Hakijalla ei voi myöskään olla samanaikaisesti Oulun kaupungilta varattua omakotitonttia. Hakija vastaa hakemuksen tietojen oikeellisuudesta. Hakuohjeen vastainen hakemus hylätään sekä väärien tietojen antaminen hakuvaiheessa johtaa tonttivarauksen perumiseen tai sopimussakon perimiseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hakija saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen varmistuksen kun hakemus on käsitelty. Lähetettyjä hakemuksia voi selata ja hakemusten tilaa seurata kirjautumalla hakupalveluun sähköpostiin tulleesta linkistä. Virallinen tonttivarauspäätös lähetetään myöhemmin (noin viikon kuluessa) hakijan hakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiin tai postiosoitteeseen.

Omakoti­tonttien varaus­maksut ja pohjatutkimuksen teettäminen

 • Vuokratonttivarauksesta peritään käsittely- ja varausmaksuna 3000 euroa (käsittelymaksu 550 euroa, lohkomismaksu 898 euroa ja vuokraennakko 1552 euroa). 
 • Myyntitontin käsittely- ja varausmaksu on 550 euroa. Käsittely- ja varausmaksua ei hyvitetä tontin kauppahinnassa.  Tontin ostajilta peritään lohkomismaksua 898 euroa.
 • Maksathan käsittely- ja varausmaksulaskun eräpäivään mennessä, vaikka peruuttaisitkin tonttivarauksen. Näin vältyt ylimääräisiltä kuluilta. Tontin varaus- ja käsittelymaksu on yksityisoikeudellinen saatava, joka maksamattomana siirtyy perintälain mukaiseen perintämenettelyyn.
 • Tontinluovutuskirja (kauppakirja/maanvuokrasopimus) tehdään ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelussa. Maanmittauslaitoksen palveluhinnasto.
  • Sähköisen kiinteistökaupan yhteydessä palvelu perii asiointimaksua 221 euroa, joka sisältää lainhuutomaksun 161 euroa. Paperisesta kiinteistökaupasta peritään kaupanvahvistajan palkkio (128 euroa) ja lainhuutomaksun (161 euroa), yhteensä 289 euroa.
  • Maanvuokrasopimuksen sähköisen allekirjoittamisen yhteydessä palvelu perii vuokraoikeuden kirjaamismaksun 112 euroa. Paperisen maanvuokrasopimuksen kirjaamisesta peritään kirjaamismaksua 161 euroa. 
 • Käsittely- ja varausmaksu laskutetaan päätöksen teon jälkeen varaajilta. Käsittely- ja varausmaksulla on kuukausi maksuaikaa.
 • Varausaika on noin 3 - 4 kuukautta päätöksen tiedoksiannosta (päätöksessä mainittuun päivämäärään saakka).

Ennen hakemuksen jättämistä tutustukaa

Tarkempia tonttikohtaisia rakentamisohjeita saa tontin tiedoissa olevalta rakennusvalvonnan yhteyshenkilöltä.

Huom! Tontit luovutetaan siinä kunnossa kuin ne hakuhetkellä ovat.

Yhteystiedot