Ammattirakentajien tontit

Ammattirakentajien yleiset asuntotonttihaut järjestetään kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä. Kevään tonttihaku järjestetään huhtikuussa ja syksyn tonttihaku järjestetään syyskuussa. Kaupunki valmistelee aina alkuvuodesta  koko vuotta koskevan tontinluovutussuunnitelman, jossa päätetään tarkemmin tonttihakujen ajankohdat sekä luovutettavat tontit ja luovutustavat.

Vuosikello kertoo tonttien hakuajoista. Kevään haku järjestetään 3.-24.4. ja syksyn haku 4.-25.9.2024
Vuosikello kertoo tonttien hakuajoista ja niihin liittyvästä päätöksenteon aikataulusta.

Kevään asuntotonttihaku on päättynyt 24.4.2024

Kevään ammattirakentajien tonttihaku järjestettiin 3.4.-24.4.2024 klo 16:00. Tonttihakuun osallistui yhteensä 17 yritystä. Hakemukset on käsitelty ja päätösotteet lähetetty hakijoille.

Haettavana oli yhteensä 16 asuntotonttia, jotka sijaitsevat Heikinharjussa, Hiukkavaarassa, Vanhassa Hiukkavaarassa, Jäälissä ja Ritaharjussa. Tonteista luovutetaan osa arpomalla, osa lautakunnan harkintaan perustuen sekä tarjousten perusteella myymällä.

Maaperätutkimusten laadintaa on tarkennettu siten, että tonteilla on selvitettävä sulfaattimaiden esiintyminen laboratoriotutkimuksella. Osalla tonteista on aikaisempaa käyttöä, joka tulee huomioida maaperätutkimuksissa, sekä rakentamisen suunnittelussa.

Tutustu myös menettelyihin ja esitteeseen sekä rakentamistapaohjeisiin alla olevista linkeistä:

Linkit haussa oleviin tontteihin

Alla suorat linkit keväällä haussa oleviin tontteihin:

Syksyn ammattirakentajien tonttihaku järjestetään 4.-25.9.2024. Tontit tulevat nähtäville hakupalveluun noin viikkoa aikaisemmin. Syksyn hakuun tulevat tontit voi katsoa jo nyt Ammattirakentajien tontinluovutussuunnitelmasta.

Jatkuva haku 

Jatkuvaa hakua päivitetään parhaillaan. Tontit tulevat haettaviksi 18.6.2024 klo 8:00.

Yleisten tonttihakujen jälkeen varaamatta jääneet tontit ja varausten peruuntumisen johdosta vapautuvat tontit siirretään jatkuvaan hakuun. Jatkuvaan hakuun päivitetään tontteja kesäkuun alussa kun kevään tonttihaun hakemukset on käsitelty. Tontit ovat esillä ja haettavana tonttien hakupalvelussa. Jatkuvan haun tontit varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jatkuvan haun tontteja koskevat ammattirakentajien vähimmäisehdot:

  • yrityksen luottoluokitus on A tai enemmän 
  • yrityksen toimiala on asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200) (tästä voidaan poiketa mikäli hakijalla on esittää luotettavia referenssejä asuntorakentamisesta tai kaupungingeodeetti muuten katsoo hakijan soveltuvaksi)
  • hakijalla ei ole maksamattomia vuokria tai varausmaksuja kaupungille

Tiedottaminen

Kaupunki tiedottaa yleisten tonttihakujen alkamisesta lehdissä, kaupungin nettisivuilla ja somekanavissa. Lisäksi tiedotamme ajankohtaisista hauista sähköpostitse ammattirakentajien postituslistalla. Voit liittyä postituslistalle laittamalla viestiä osoitteeseen tonttipalvelut@ouka.fi.

Tontinluovutusprosessi

Hakemuksen jättäminen

Jätä hakemus Tonttien hakupalvelussa.

Varauspäätös

Yhdyskuntalautakunta tekee varauspäätöksen. Varaus on voimassa tavanomaisesti 8 kk.

Suunnittelu alkaa

Varausaikana aloitetaan tontin suunnittelu. Varaajan tulee teettää maaperätutkimus sekä laadituttaa tontin käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy rakennusvalvonta. Ohjeita rakentamisen suunnitteluun ja käyttösuunnitelman laatimiseen

Maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan allekirjoittaa pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Sovi allekirjoittamisaika yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vuokrasopimusvalmistelijan kanssa.

Rakennuslupa

Ennen rakentamisen aloittamista tulee tontille olla rakennuslupa. Rakennuslupa-asioissa asioi rakennusvalvonnassa.

Rakentaminen

Kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu ja sille on myönnetty rakennuslupa, voi rakentaminen alkaa. Maanvuokrasopimuksessa on velvoite toteuttaa rakentaminen 2 vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Lisätietoja ammattirakentajien tonteista