Varhaiskasvatuksen kehittämistyö

Toiminnan arviointia ja kehittämistä tehdään varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan liittyen kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin avulla tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämisen tarpeita ja kehitetään toimintaa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut kehittää aktiivisesti henkilökunnan pedagogista osaamista järjestämällä monipuolisia  sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia. Lisäksi käynnissä on useita erilaisia varhaiskasvatuksen omia kehittämistoimia, kuten hyvinvointipäiväkoti, Välkyt -toimintamalli, Puoli päivää pihalla. Vuosien 2020-2022 painopisteenä kehittämisessä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä osallisuus.

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki tukee päiväkotien kestävän kehityksen,  kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen toimintaa.  Lapsille Alakööki toteuttaa elämyksellisiä ja kokemuksellisia toimintaa ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetään koulutuksia ja muita tilaisuuksia.

Erilaisilla hankerahoituksilla ja valtion avustuksilla on vuosittain käynnissä useita kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua.