1,5 asteen elämäntavat

Vuonna 2021 toteutetussa hankkeessa ajatushautomo Demos Helsinki sekä Lahden, Oulun ja Tampereen kaupungit yhdessä 12 kaupunkilaisen kanssa selvittivät, miten 1,5 asteen ilmastotavoite on saavutettavissa kaupunkilaisilla elämäntavoilla. Mukana olleet kaupunkilaiset, neljä jokaisesta kaupungista, suunnittelivat ilmastopalapelin avulla omaan arkeensa muutoksia, joilla heidän hiilijalanjälkensä pienenee lähelle kestävänä pidettyä tasoa eli 2,5 hiilidioksiditonnia, vuoteen 2030 mennessä.

Hanke osoitti, ettei 1,5 asteen elämäntapoihin ole vain yhtä tietä, vaan vaihtoehtoja on monenlaisia ja jokaiselle löytyy se itselle sopiva tapa. Asumisen suurta hiilijalanjälkeä on helpompi kutistaa, jos tarjolla on riittävästi tarpeeksi edullista uusiutuvaa sähköä ja lämmitystä. Autoilun päästöjen vähentäminen taas edellyttää liikenteen sähköistymisen lisäksi toimivaa julkista liikennettä, sekä laadukasta pyörä- ja kävelytieverkostoa. Kaupungit voivat kehittää kaupunkiympäristöä tarjoamaan laadukkaita, paikallisia ja vähähiilisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja siten auttaa vähentämään esimerkiksi lentomatkustamista. 

Alta voit lukea mukana olleiden oululaisten tarinat.

Tarinat

Kotona viihtyvä maastopyöräilijä Teemu Mäkelä

Järjestötyötä tekevä Pia Pyhtilä

Kirjailija ja metsänomistaja Jenni Räinä

Älyratkaisuista kiinnostunut dosentti Ville-Valtteri Visuri