Kulma ja Kulma2

Kulutuksesta arvioidaan aiheutuvan merkittävä osa Suomen ja maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan muuttamalla palveluiden ja tuotteiden kuluttamista vähähiilisemmäksi voitaisiin päästöjä vähentää 40-70 prosenttia. Kotitalouksien kulutusvalinnoilla on siis merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta tietoa kulutusperäisistä päästöistä on toistaiseksi kuitenkin ollut tarjolla vähän.

Nykyisin yleisesti käytössä olevat, niin kutsutut alueelliset päästölaskennat, kattavat vain osan kuntalaisten hiilijalanjäljestä. Alueellisissa päästölaskentamalleissa tarkastellaan kunnan maantieteellisellä alueella tapahtuvia päästöjä. Mukana ovat esimerkiksi energiantuotanto, jätehuolto ja liikenne. Monet kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, kuten ruuan ja kulutustavaroiden tuotannon ja valmistuksen tai ulkomaanmatkojen päästöt, jäävät alueellisten laskentamallien ulkopuolelle. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään arvioimaan kaikki kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, riippumatta siitä, missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

Kulutusperäinen päästölaskenta ei kuitenkaan ole vaihtoehtoinen menetelmä perinteisemmälle alueelliselle päästölaskennalle, vaan menetelmät täydentävät toisiaan.

Kulma-malli

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskentamallissa, Kulmassa, kulutuksesta aiheutuvat päästöt on jaettu neljälle sektorille: energiankulutus ja rakentaminen; liikkuminen; ruoka sekä tavarat ja palvelut.

Laskentamalli kehitettiin alunperin osana Kestävä Lahti –säätiön ja Sitowise Oy:n (aikaisemmin Benviroc Oy:n) rahoittamaa hanketta ja sitä on sen jälkeen kehitetty aktiivisesti. Kehitystyöhön on Sitowisen lisäksi osallistunut Luonnonvarakeskus. Mallin kehitystä on tukenut myös laaja asiantuntijaverkosto.

Kulma-laskennat

Vuoden 2021 aikana toteutetussa pilottihankkeessa laskettiin kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Oulun lisäksi mukana oli 14 muuta kuntaa. Laskenta perustui pääosin vuoden 2020 tietoihin. Hankkeen jälkeen todettiin, että koska laskentaa voidaan edelleen kehittää ja koska vuosi 2020 oli koronan vuoksi hyvin poikkeuksellinen, laskennat olisi hyvä toistaa. Vuoden 2022 tietoihin perustuvan uuden laskentakierroksen tulokset julkistettiin toukokuussa 2023. Mukana oli tällä kertaa yhteensä 20 kuntaa.

Hankkeen yhteinen tiedote 4.5.2023 (siirryt toiselle verkkosivustolle).

Ympyrädiagrammi kulutusperusteisista kasvihuonekapäästöistä Oulussa 2022
Kulutusperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakauma Oulussa 2022

Vuonna 2022 Oulun kulutusperäiset päästöt olivat asukasta kohti tarkasteltuna seitsemänneksi pienimmät mukana olleiden 20 kunnan joukossa. Pienimmät päästöt olivat Lahdessa. Vuonna 2020 mukana oli 15 kuntaa ja Oulu oli sijalla 11. Pienimmät päästöt olivat tuolloin Järvenpäässä. Kuntien väliset erot olivat ensimmäisellä laskentakierroksella pienempiä kuin jälkimmäisellä.

Alla olevissa osioissa on tarkasteltu laskennassa mukana olleita sektoreita Oulun osalta hieman tarkemmin.

Energiankulutus

Rakentaminen

Liikkuminen

Ruoka

Tavarat ja palvelut