Ilmasto muuttuu

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista saadaan koko ajan uutta tietoa. Vuonna 2021 valmistunut Suomen Ilmastopaneelin laatima raportti kokoaa yhteen tietoa ilmastonmuutoksen ajallisista ja paikallisista vaikutuksista Suomen maakunnissa ja merialueilla. Raportissa tarkastellaan sekä jo havaittuja muutoksia että tulevia muutoksia vuoteen 2050 asti. Lisäksi raportissa kuvataan sopeutumisen eteen Suomessa tehtyä työtä.

Suomen ilmastopaneelin laatima raportti on saatavilla pdf-liitetiedostona tämän tekstin alapuolella.

Keskimääräiset lämpötilat nousevat kaikkialla Suomessa, etenkin talvella. Vuosittainen vaihtelu on kuitenkin suurta. Pohjois-Pohjanmaalla ilmasto on jo lämmennyt: jakso 1991–2020 oli noin 0,6 °C lämpimämpi kuin jakso 1981–2010. Riippuen maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen määrästä tulevina vuosina, keskilämpötila meillä on vuosisadan puolivälissä noin 1,9–3,0 °C korkeampi kuin nykyisin.

Vuotuiset sademäärät kasvavat koko maassa. Pohjois-Pohjanmaalla sademäärän arvioidaan kasvavan kaikkina vuodenaikoina, eniten kuitenkin talvella. Alueellista vaihtelua on odotettavissa etenkin lumen ja roudan esiintymisessä. Lumen määrä vähenee erityisesti merenläheisellä Pohjanmaalla, kun kohonneiden lämpötilojen vuoksi sateet tulevat lumen sijasta yhä useammin vetenä. Itään siirryttäessä lumen määrä voi sen sijaan lähitulevaisuudessa jopa kasvaa, koska siellä lämpötilat pysyvät rannikkoa useammin pakkasen puolella.

Joihinkin sääilmiöihin liittyen ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat epävarmempia. Esimerkiksi rajuilmojen esiintymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, joten niiden määrän ja voimakkuuden muutoksia on vaikeampi ennustaa.

Lue vuoden 2023 ilmastoraportti