Ilmastonmuutoksen hillintä

Oulun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yksi kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista on vuoteen 2026 ulottuva ympäristöohjelma. Siihen on kirjattu tärkeimpiä ympäristöön ja ilmastoon liittyviä lähivuosien tavoitteita ja toimenpiteitä. Ympäristöohjelmaan liittyen on laadittu mm. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP), Kiertotalouden tiekartta ja hulevesiohjelma. Myös nämä löydät ympäristöohjelman sivustolta.

Parhaillaan valmistellaan Ilmastotyön tiekarttaa, jossa tarkastellaan ilmastotyön toimenpiteitä pidemmällä aikavälillä aina hiilineutraalisuuden tavoitevuoteen 2035 saakka. Tiekartta sisältää myös arviot kasvihuonekaasupäästöjen määrästä vuosina 2026, 2030 ja 2035.

Oulun kaupungin ilmastotyön perustuu lisäksi erilaisiin sitoumuksiin. Näistä keskeisimpiä ovat Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus ja Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Euroopan kaupun­gin­joh­tajien energia- ja ilmasto­sopimus

Oulun kaupunki on allekirjoittanut Covenant of Mayors for Climate and Energy -sopimuksen, jossa kaupunki sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Sopimukseen liittyy kaupunginhallituksen hyväksymä Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan). Suunnitelman löydät tämän osion lopusta.

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu rakennuksia, katuvalaistusta, liikennettä ja jätehuoltoa koskevia päästövähennystoimenpiteitä. Lisäksi mukana on uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, eheään yhdyskuntarakenteeseen ja toimintamallien muuttamiseen tähtääviä toimia.

Kunta-alan energia­te­hok­kuus­sopimus

Oulun kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa. Tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 10,5 prosenttia vuoden 2014 energiankulutuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Sopimusta koskeva toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Sopimus kattaa muun muassa kaupungin hallinnassa olevat palvelurakennukset, katu- ja muun ulkovalaistuksen, omat kuljetukset ja työkoneet sekä vesihuollon ja jätehuollon.

Toimenpiteiden edistymisestä voit lukea esimerkiksi kaupungin ympäristöohjelman uutiskirjeestä, joka ilmestyy noin kahden kuukauden välein. Myös muun muassa TilapalvelutOulun VesiKiertokaari Oy ja Oulun Satama Oy tiedottavat toimenpiteistään omilla verkkosivuillaan.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen lisäksi Sivakka Oy ja Oulun Energia Oy ovat mukana omien toimialojensa energiatehokkuussopimuksissa.

Energia­te­hok­kuustyötä on tehty Oulussa jo pitkään

Oulun kaupunki on ollut mukana vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa jo pitkään. Suurimmat edistysaskeleet kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa on saatu aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla katuvalaistusta energiatehokkaaksi sekä uudisrakentamista ohjaamalla.