Ilmastohankkeet

Ympäristö- ja ilmastoasioiden sekä kestävän kehityksen hankkeita ohjataan Oulun kaupungin ympäristösalkun kautta. Sellaiset kaupungin hankkeet ja projektit, joissa osa rahoituksesta tulee ulkopuolisista rahoituslähteistä, on jaettu viiteen poikkitoiminnalliseen kehittämissalkkuun. Ympäristösalkku on yksi näistä.

Ympäristösalkun hankkeet toteuttavat Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa 2026, joka on yksi kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista. Ympäristöohjelman painopisteet ovat:

  • Painopiste 1: Kaupunkimme kehittyy kestävästi
  • Painopiste 2: Toimimme resurssiviisaasti
  • Painopiste 3: Luonto on voimavaramme
  • Painopiste 4: Edistämme ympäristövastuullisuutta

Tutustu ympäristösalkun sisältämiin hankkeisiin Oulun kaupungin projektitietokannassa.

Viimeisimpiä hankkeita

1,5 asteen elämäntavat

Vuonna 2021 toteutetussa hankkeessa ajatushautomo Demos Helsinki sekä Lahden, Oulun ja Tampereen kaupungit yhdessä 12 kaupunkilaisen kanssa selvittivät, miten 1,5 asteen ilmastotavoite on saavutettavissa kaupunkilaisilla elämäntavoilla. Mukana olleet kaupunkilaiset, neljä jokaisesta kaupungista, suunnittelivat ilmastopalapelin avulla omaan arkeensa muutoksia, joilla heidän hiilijalanjälkensä pienenee lähelle kestävänä pidettyä tasoa eli 2,5 hiilidioksiditonnia, vuoteen 2030 mennessä.

Hanke osoitti, ettei 1,5 asteen elämäntapoihin ole vain yhtä tietä, vaan vaihtoehtoja on monenlaisia ja jokaiselle löytyy se itselle sopiva tapa. Tutustu tarkemmin mukana olleiden oululaisten tarinoihin.

Kulma- ja Kulma2-hankkeet

Kotitalouksien kulutusvalinnoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä kulutuksesta arvioidaan aiheutuvan merkittävä osa Suomen ja maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan muuttamalla palveluiden ja tuotteiden kuluttamista vähähiilisemmäksi voitaisiin päästöjä vähentää 40-70 %.

Vuoden 2021 aikana toteutetussa pilottihankkeessa laskettiin kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Oulun lisäksi mukana oli 14 muuta kuntaa. Vuoden 2022 tietoihin perustuvan toisen laskentakierroksen tulokset julkistettiin toukokuussa 2023. Mukana oli tällä kertaa yhteensä 20 kuntaa. Tutustu tarkemmin laskentojen tuloksiin.