Ilmastovinkit

Ilmastonmuutoksen hillinnässä pienilläkin arkipäivän teoilla on merkitystä. Yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja yksityisautoilua sekä muuttamalla ruokavalintojaan ilmastoystävällisemmiksi. Ilmastovinkeistä löydät neuvoja siihen, miten voit vaikuttaa.

Tähän osioon on koottu myös vinkkejä ja ohjeita ilmastonmuutoksesta aiheutuvien haittojen varalle. Akuutissa tilanteessa (esim. sähkökatkot tai myrskyt) seuraa aina viranomaisten ohjeita. Tarkempia varautumis- ja toimintaohjeita esimerkiksi sähkökatkoihin liittyen löydät myös Oulun kaupungin verkkosivulta Varautuminen sähkökatkoihin.

Vaikuta valinnoilla

Lämpö

Sähkö

Vesi

Liikkuminen

Ruoka

Tavarat ja palvelut

Varaudu viisaasti

Helle

Myrskyt ja tulvat

Vesistöjen laatu

Kuivuus

Kotivara

Muualla verkossa

Tähän olemme koonneet muutamia linkkejä, joista löydät lisätietoa.

Laskureita hiilija­lan­jäljen arviointiin ja seurantaan

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja se aiheuttaa. Tyypillisesti suomalaisen hiilijalanjälki jakautuu melko tasan asumisen, liikkumisen, ruoan sekä muun kulutuksen kesken (esim. palvelut, vapaa-aika), mutta vaihtelua yksittäisten henkilöiden välillä on todella paljon. Erilaisten työkalujen avulla voit laskea ja arvioida omien tekojesi ja kulutusvalintojesi vaikutusta hiilijalanjäljen suuruuteen.

Lisätietoa ilmastoasioista